Woonzorg Nederland draagt wooncomplexen Weideheem over aan Domesta: Woningen blijven hiermee sociale huur

Weideheem 2 in Hoogeveen.

Weideheem 2 in Hoogeveen. Foto Domesta

Woonzorg Nederland heeft vorige week de wooncomplexen Weideheem 1 en 2 in Hoogeveen overgedragen aan Domesta. De complexen passen niet langer in de wensenportefeuille van Woonzorg Nederland en passen beter bij bewoners van een reguliere woningbouwcorporatie. Domesta treedt per 1 april op als aanspreekpunt voor bewoners.

De twee complexen, met ieder vijftig woningen, zijn overgedragen aan Domesta en blijven daarmee behouden in de sociale sector. „We zijn erg blij dat we een geschikte partij hebben gevonden om de complexen aan over te dragen. We weten zeker dat de complexen in goede handen zijn bij Domesta”, stelt Woonzorg Nederland bestuursvoorzitter Cees van Boven.

Met de opbrengst van de verkoop wil Woonzorg Nederland extra woningen bouwen en aankopen die goed passen bij de seniore doelgroep. Vanwege de toenemende vergrijzing en de krapte op de woningmarkt is er een grote vraag naar passende huisvesting voor deze groep.

Om te voldoen aan de vraag, en doorstroming verder te stimuleren, heeft de seniorenhuisvester de ambitie om het aantal woningen met 400 tot 500 per jaar uit te breiden. „We zijn blij met deze twee mooie gebouwen in Hoogeveen, die goed aansluiten bij onze doelstellingen en ambities. Bovendien behouden we hiermee deze woningen voor de sociale huursector,” voegt Bert Moormann, bestuurder van Domesta, toe.