Vijf sterren voor Chateau-Hotel De Havixhorst

De Havixhorst. Foto: Willem Braam

Nog geen drie maanden na de stijlvolle viering van het 40-jarig jubileum is Chateau-Hotel-Restaurant De Havixhorst beloond met een landelijke waardering van vijf sterren. Daarmee is De Havixhorst het enige hotel in Drenthe dat een zo hoge score voor gastvrijheid en de combinatie van cultuur, natuur, erfgoed en gastronomie heeft gekregen.

,,Een heel mooie verrassing,’’ reageert eigenaar Chris Wijland. Drie weken geleden vond een inspectie plaats en er zijn ook nog mystery-guests anoniem op bezoek geweest. Aan het toekennen van het aantal hotelsterren gaat een Europese normering vooraf.

Tijdens de viering van het 40-jarig jubileum droeg vader Jos Wijland de dagelijkse leiding over aan jongste zoon Chris. De nieuwe gastheer benadrukt dat het verwerven van de vijf sterren niet is gebaseerd op de prille veranderingen in de bedrijfsleiding. Vader Jos en moeder Karin hebben veertig jaar lang samen met de medewerkers hun uiterste best hebben gedaan om De Havixhorst haar huidige uitstraling te geven, aldus Chris Wijland.

Havezate

Het landgoed werd in 1618 officieel als havezate erkend. Het werd veertig jaar geleden aangekocht door Stichting Het Drentse Landschap en als rijksmonument gewaardeerd. De familie De Vos van Steenwijk heeft de havezate bijna 300 jaar in bezit gehad, van 1658 tot 1956. Vanaf dat laatste jaar is De Havixhorst afwisselend in gebruik geweest als verpleeghuis, vakantieoord voor jongeren en opvangcentrum voor vluchtelingen. Jos Wijland was bij de laatste twee bestemmingen betrokken.

In 1979 begon hij serieus na te denken over een horeca-bestemming voor het monumentale pand. De vooruitzichten en reacties waren weinig bemoedigend. ,,’t Was niks, ’t is niks en ‘t wordt niks,’’ mompelde een oude inwoner van De Schiphorst van onder zijn pet ter begroeting van de jeugdige idealist Jos Wijland.

Samen met zijn vrouw Karin toverde hij de unieke locatie om in een luisterrijk Chateau-Hotel-Restaurant waar de gasten vaak welkom worden geheten door klepperende ooievaars op het dak van het hoofdgebouw.

De Havixhorst ligt na de gemeentelijke herindeling van 1998 binnen de Meppeler gemeentegrenzen. Burgemeester Richard Korteland honoreerde de vele inspanningen van Jos en Karin Wijland tijdens de jubileumviering met de zilveren Erepenning van de Gemeente Meppel.

Overdracht

Op de zonovergoten zaterdagmiddag begin mei werd niet alleen het 40-jarig jubileum van De Havixhorst gevierd, maar ook de overdracht van het beheer van het gerenommeerde horeca-etablissement. Jongste zoon Chris en zijn partner Fleur namen de dagelijkse leiding over. De nieuwe ‘kasteelheer’ kwam onder meer na omzwervingen in Zuid-Afrika in het familiebedrijf en ontwikkelde zich tot een potentiële opvolger van zijn vader. Zijn oudere broer David koesterde geen ambities in die richting.

In een feestrede schetste Jos Wijland wat hij in 1979 aantrof: een vervallen interieur, gebouwen en tuinen die in slechte staat van onderhoud verkeerden en oude bewoners van het verpleeghuis die evenals het hoofdgebouw niet in de beste conditie waren. Een troosteloos geheel. ,,De bewoners verhuisden naar een nieuw bejaardenhuis en wij gingen naar een oud bejaardenhuis,’’ vatte Jos Wijland samen.

Zijn vrouw Karin tekende van meet af aan voor de inrichting van het interieur, de keuze van de kleuren en de grafische vormgeving van de boeken en brochures. ,,Zij heeft De Havixhorst allure en stijl gebracht.’’

Samen met oud-directeur Eric van der Bilt van Het Drentse Landschap bedacht Jos Wijland de oprichting van het Beeldenpark. Daarbij kregen de initiatiefnemers veel steun van het Drents Museum en Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.

Nieuws

menu