Tien eindejaarstips voor ondernemers

Jan Mulderij van Mulderij en Partners.

Jan Mulderij van Mulderij en Partners. Foto: Eigen foto

Welke fiscale maatregelen kan een ondernemer dit jaar nog treffen die voordeling voor zijn bedrijf kunnen zijn? Hoe kan een ondernemer nu al slim inspelen op de wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Jan Mulderij van Mulderij & Partners geeft tien praktische tips. De plannen die worden besproken moeten nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

1. Koop nog snel een elektrische auto

Als het plan om een elektrische (bedrijfs)auto te kopen op de korte termijn op het lijstje stond, doe dat dan nog dit jaar. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12 naar 16 procent én geldt dit lagere tarief nog maar voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Door de auto dit jaar nog aan te schaffen wordt er geprofiteerd van een lage bijtelling van vijf jaar.

2. Fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15 procent tot een winst van 245.000 euro. Volgend jaar geldt dit tarief tot 395.000 euro. Bovengenoemde winsten bedraagt bij het tarief 25,8 procent. Als er meer dan één bv in het bezit valt, dan kan er via een fiscale eenheden winsten en verliezen worden verrekent. Als de verbreking van het contract in 2022 plaats moet vinden, dan moet dat verzoek hiertoe voor 1 januari binnen zijn bij de Belastingdienst.

3. Schenkvrijstelling

Vanwege corona zijn de vrijstellingen in de schenkbelasting alleen dit jaar met 1.000 euro verhoogd. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling nu 6.604 euro, voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden 3.244 euro. Gebruik deze extra ruimte.

4. De werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt vanwege corona dit jaar 3 procent tot een loonsom van 400.000 euro en 1,18 procent over het meerdere. Het percentage tot een loonsom van 400.000 euro wordt in 2022 verlaagd tot 1,7 procent. Gebruik de vrije ruimte dus zoveel mogelijk nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kan niet worden doorgeschoven naar 2022.

5. Heffingskortingen

Door enkele heffingskortingen kan uw partner, die zelf te weinig inkomen heeft, nog maar beperkt uitbetaald krijgen. Dat betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Degenen die vóór 1 januari 1963 geboren zijn hebben geen last van het beperkt uitbetalen van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Om te voorkomen dat de heffingskortingen verloren gaan door aan uw partner inkomsten in box 2, zoals dividend, toe te delen of vermogen in box 3 bij uw partner te laten belasten.

6. Optimaliseer KIA

Dit jaar meer dan 2.400 euro investeren geeft de mogelijkheid op het recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is extra aftrek op de winst. De aftrek loopt af naarmate er meer wordt geïnvesteerd. Overweeg daarom investeringen op het eind van dit jaar uit te stellen, als u daarmee in 2021 en 2022 een hogere KIA krijgt. Als er milieuvriendelijk wordt geïnvesteerd is er mogelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA).

7. Opname liquiditeiten

Het privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van het jaar. Zorg ervoor dat voor 1 januari niet te veel liquiditeiten opgenomen worden vanuit de eenmanszaak of bv. Er wordt, afhankelijk van de omvang van het vermogen, in 2022 tot maximaal 1,71 procent aan belasting betaalt over de opgenomen liquiditeiten.

8. Schenkingen

Als er voor kinderen of een derde partij een bedrag geschonken moet worden in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van een hypotheek, dan is deze schikking dit jaar nog onbelast tot een bedrag van 105.302 euro. Als er dit jaar nog geschonken wordt dan vermindert dit het vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag, dat kan maximaal tot 1.800 aan belasting schelen.

9. Cluster uw zorgkosten

Zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar. Dit jaar nog tegen maximaal 43 procent, volgend jaar tegen maximaal 40 procent. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn.

10. Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2022 kunnen werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding ontvangen van maximaal 2 euro per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten voor bijvoorbeeld koffie en de verwarming per thuisgewerkte dag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kunnen er onder bepaalde voorwaarden vergoedingen worden gegeven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 0,19 eurocent per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat.