Mulderij & Partners breidt uit

M&P Audit is gevestigd in de Tamboerpassage in Hoogeveen. Van links naar rechts: Bart Dijkstra, Jessie Meppelink, Daan Wekking, Stefanie Bijl, Jaime Enting, Michel Kuiper, Rolf Bouwmeester. Voorgrond: Alexander Ruessink, Robin van den Berg en Jeffrey Zomer.

M&P Audit is gevestigd in de Tamboerpassage in Hoogeveen. Van links naar rechts: Bart Dijkstra, Jessie Meppelink, Daan Wekking, Stefanie Bijl, Jaime Enting, Michel Kuiper, Rolf Bouwmeester. Voorgrond: Alexander Ruessink, Robin van den Berg en Jeffrey Zomer. Foto: Eigen foto

De laatste jaren is Mulderij & Partners Accountants & Adviseurs gestaag gegroeid.

Jan Mulderij: „Wij hebben veel mensen met specifieke expertises kunnen aantrekken, waardoor wij onze relaties beter en breder kunnen adviseren. Bijvoorbeeld als het gaat om fiscaal-juridische advisering en advisering op het gebied van toekomstplanning, pensioen en nalatenschap. Maar we helpen ook steeds meer ondernemers met bijvoorbeeld overnames en verkoop van hun bedrijf, samenvoegingen of splitsingen. Daarnaast hebben we een HR-team dat werkgevers in de volledige breedte ondersteunt. Niet alleen in de loonadministratie, maar bijvoorbeeld ook op arbeidsrechtelijk vlak en werving en selectie.”

Een recente ontwikkeling is de overname van de relaties van Maatwerk.nd. Nico Draaisma was met dit bedrijf gevestigd in Rogat en zocht ondersteuning en op termijn opvolging. „Ik zag in Mulderij & Partners een geschikte partij om de kwaliteit en continuïteit van mijn dienstverlening te waarborgen.” Nico en zijn medewerkers Anna Leuninge en Caroline Pekel traden bij Mulderij & Partners in dienst, waardoor er nu ruim 40 medewerkers werkzaam zijn.

M&P Audit in Tamboerpassage Hoogeveen

Door de groei moest het bedrijf op zoek naar extra ruimte. Onlangs is M&P Audit, dat gelieerd is aan Mulderij & Partners, gevestigd in de Tamboerpassage (op de hoek met de Grote Kerkstraat). „Bij de term ‘accountantskantoor’ wordt vaak gedacht aan wat wij de samenstelpraktijk noemen”, zegt Jeffrey Zomer. „Dat is het werk dat wij binnen Mulderij & Partners verrichten. Dit gaat om werkzaamheden als het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse overzichten, het doen van belastingaangiften en het geven van uiteenlopende adviezen aan ondernemers. M&P Audit is een zelfstandig bedrijf dat zich richt op een ander aspect binnen de accountancy; de zogenaamde controlepraktijk. Hier bedienen wij klanten die controleplichtig zijn. Vanaf een bepaalde omvang qua omzet, balanstotaal en/of aantal medewerkers is een bedrijf bij wet verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Wij zijn gespecialiseerd in het verrichten van opdrachten voor middelgroot MKB, zorg en onderwijs. Aan M&P Audit worden bijzonder hoge eisen gesteld wat betreft kennis en kunde. Onze medewerkers worden continu bijgeschoold en wij beschikken over de benodigde Wta-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ik ben er trots op dat wij als regionaal kantoor deze mate van kwaliteit kunnen leveren op onze eigen laagdrempelige en toegankelijke manier.”