Industriële bedrijven krijgen subsidie voor onderzoek naar energiebesparende maatregelen

De provincie regelt subsidie voor industriele bedrijven. Foto: Pixabay

De provincie Drenthe opent de subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’ voor bedrijven met een jaarlijkse energierekening van 200.000 tot 1.000.000 euro. Met de subsidie kunnen bedrijven laten onderzoeken welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn binnen het productieproces. Hiermee wil de provincie stimuleren dat zij inzicht krijgen in bijvoorbeeld het voorkomen van warmteverlies en in optimalisatie van dit proces, en vervolgens maatregelen gaan nemen om energie te besparen.

Drenthe kent ongeveer honderd zogeheten energie-intensieve industriële bedrijven. Ze zijn actief in de sectoren metaal, chemie, voedingsmiddelen, bouwmaterialen en diervoeders. Voor de industrie en het MKB, die de meeste energie gebruiken, heeft de provincie al eerder stimuleringsregelingen vastgesteld. Zo kunnen de elf meest complexe bedrijven met het allerhoogste gasgebruik sinds 2020 gebruikmaken van de provinciale ‘No cure no pay’-garantieregeling voor grote energiestudies. Voor de middelgrote bedrijven die zowel aardgas als elektriciteit gebruiken, niet onder het MKB vallen, maar wel jaarlijkse energielasten hebben tussen 200.000 en 1.000.000 euro is nog geen stimuleringsregeling voor energieonderzoek beschikbaar. De subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’ moet daar verandering inbrengen.

Stimuleren leidt tot besparing

De ervaring leert dat het stimuleren van energieonderzoek daadwerkelijk leidt tot grotere energiebesparingen dan de wettelijk verplichte maatregelen die vooral gericht zijn op efficiëntieverbeteringen. De provincie verleende tot nu toe twee incidentele prestatiesubsidies voor energieonderzoeken bij middelgrote bedrijven. Deze bedrijven hebben de uitkomsten van de onderzoeken uitgevoerd en daarmee substantiële energiebesparingen en CO2-reductie gerealiseerd.

De subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven’ bevat in totaal 200.000 euro en treedt vandaag in werking. Ieder bedrijf dat in aanmerking komt kan maximaal 30.000 euro subsidie per productielocatie aanvragen. De subsidie mag maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten bedragen.

Nieuws

menu