Aangeboden door: hrnavigator.nl

Een PAGO keuring laten uitvoeren: waar bestaat het uit?

Foto: unsplash

Als werkgever is het uiteraard belangrijk om goed op de gezondheid van de werknemers te letten. Dat brengt namelijk meerdere voordelen met zich mee. Er is dan namelijk aanzienlijk minder kans op verzuim, maar tegelijkertijd voelen werknemers zich ook beter en is het goed voor de productie.

Om je werknemers in optimale gezondheid te laten verkeren, is het uit laten voeren van een PAGO onderzoek aan te raden. In dit artikel gaan wij daar wat dieper op in. Wat is een PAGO keuring? Waaruit bestaat een PAGO onderzoek? Is een PAGO verplicht? Hoe kies jij de juist uitvoerder van het onderzoek? Dergelijke vragen worden zo goed als dat kan beantwoord.

Wat is een PAGO onderzoek?

Zoals je wellicht wel kon raden, is PAGO een afkorting. Het staat namelijk voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Bij een PAGO wordt er dus een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Het punt is dat er niet naar een medewerker specifiek wordt gekeken, maar de organisatie in zijn geheel. Het gaat dus over de algemene gezondheidsrisico’s van medewerkers en niet over één specifieke medewerker. Ook daaromtrent kunnen er onderzoeken worden uitgevoerd, maar dit heet een PMO en is weer geheel iets anders. Een PAGO-keuring heeft overigens alleen betrekking op klachten die gerelateerd zijn aan de arbeid. Het is dus een afgebakend onderzoek.

Waaruit bestaat een PAGO keuring

Welnu, je weet dus wat een PAGO onderzoek precies behelst, maar waaruit bestaat de keuring dan precies? In dit artikel zullen wij kort bespreken welke elementen een rol spelen bij deze keuring. Een PAGO is dus een medisch onderzoek waarbij de risico van de medewerkers wordt vastgesteld. Om daar achter te komen, wordt er bij een PAGO keuring de focus gelegd op verschillende handelingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst een biometrisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dit is een algemeen gezondheidsonderzoek waarbij er naar verschillende aspecten wordt gekeken. Je BMI wordt bijvoorbeeld berekend. Daarbij kan gekeken worden of er sprake is van overgewicht bij een medewerker, maar ook andere aspecten spelen een rol. Daarbij kun je denken aan het meten van de bloeddruk en nog andere basale aspecten waarbij de algemene gezondheid kan worden vastgesteld.

Let wel: we hadden het erover dat er bij dit onderzoek niet specifiek per medeweker wordt gekeken. Het gaat dan om de algehele conclusie die verbonden gaat worden aan het onderzoek, maar om tot deze conclusie te komen moet er wel naar individuele gevallen worden gekeken. Dit even tussendoor om wat duidelijkheid te geven en verwarring te komen. Meestal wordt er bij dit onderzoek ook gebruikgemaakt van een vragenlijst. Een vragenlijst kan bijvoorbeeld vragen over werkomstandigheden behelzen, maar bijvoorbeeld ook gaan over de algehele gezondheid. Een bedrijfsarts maakt deze vragenlijst doorgaans op.

Vervolgens vindt er doorgaans een lichamelijk onderzoek plaats waarbij de focus wordt gelegd op eventuele problemen die te maken kunnen hebben met zaken die gerelateerd zijn aan de arbeid. Op basis van al deze aspecten zal vervolgens advies worden gegeven. Daarin worden verschillende conclusies vastgesteld en op basis van deze adviezen kan een werkgever vervolgens handelen.

Is een PAGO verplicht?

Uiteraard gaan er kosten mee gemoeid en misschien denk jij dat het laten uitvoeren van dit onderzoek niet noodzakelijk is voor je bedrijf. Daarom wil je ongetwijfeld antwoord hebben op de vraag: of een PAGO verplicht is. Hier kunnen we vrij kort over zijn, wamt in de Arbowet staat dat het verplicht is om je medewerkers regelmatig de optie te geven om zichzelf te laten controleren. Dit kan echter ook een ander soort onderzoek zijn, maar het laten uitvoeren van een onderzoek is dus verplicht. Hoewel het voor de werkgever verplicht is om dit aan te bieden, is het voor de werknemer niet verplicht om hier aan te deel te nemen, tenzij dit in de CAO zo is overeengekomen.

De juiste uitvoerders kiezen

Hoewel het dus verplicht is om dit onderzoek regelmatig uit te voeren bij je medewerkers, mag je wel zelf bepalen door welke organisatie je dit laat doen. Maar hoe kun jij nou de juiste uitvoerder kiezen? In principe is het van te voren dan aan te raden om een lijstje te maken. Aan de hand van dat lijstje kun je dan nagaan wat jou voorkeur heeft, want het kan zijn dat elke onderzoeker een andere specialisatie heeft. Bij HR navigator kunnen ze je verder helpen. Daar kun je namelijk gemakkelijk verschillende dienstverleners met elkaar vergelijken.