Aantal aanvragen oversluiten hypotheek in jaar tijd bijna verdubbeld: Vooral senioren kiezen massaal voor oversluiten hypotheek

Deze woning is speciaal gericht op senioren. Foto: Marco Peters

Ondanks de oververhitte woningmarkt is het totaal aantal hypotheekaanvragen in het vierde kwartaal van 2021 toch gestegen met 17 procent in vergelijking tot het vierde kwartaal van 2020. Dit is het gevolg van een explosieve groei van het aantal aanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek.

De sterkste stijging doet zich voor onder de 55-plussers blijkt uit de Hyptoheekindex van de Hypotheker. Met een te kort aan seniorenwoningen en de lage hypotheekrente kiezen veel ouderen er niet voor om te verhuizen maar de hypotheek op hun bestaande woning over te sluiten. Volgens de Hypotheker gaat dit ten koste van de doorstroming op de woningmarkt.

Er is niet eerder sprake geweest van zo’n grote schaarste aan woningen. De gemiddelde prijsstijging voor een koopwoning bedroeg in 2021 ruim 20 procent. Hierdoor was in het vierde kwartaal voor het eerst minder dan de helft van alle hypotheekaanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning. Op dit moment is bijna een derde van de aanvragen afkomstig van oversluiters. Hierdoor is het aantal aanvragen om over te sluiten in een jaar bijna verdubbeld. Vooral in de noordelijke provincies is deze stijging groot. In Drenthe stegen deze aanvragen met 204 procent, in Friesland met 159 procent en in Groningen met 131 procent. Naast de hypotheekaanvragen voor het kopen van een woning worden er ook veel aanvragen gebruikt om de eigen woning op te knappen of te verduurzamen.

Senioren verbouwen liever dan verhuizen

Veel senioren blijven zitten in hun eigen woning. 54 procent van de 55-plussers gebruikten de hypotheekaanvragen om over te sluiten in plaats van te kopen. Volgens de Hypotheker is dit een voorbode van een nog groter te kort aan woningen in de toekomst. „Ondanks een lichte stijging van de hypotheekrente in het vierde kwartaal van 2021, kan het vanwege de lage hypotheekrente nog steeds gunstig zijn een hypotheek over te sluiten en dat is zichtbaar in de cijfers. Uit onze analyse blijkt dat vooral 55-plussers ervoor kiezen hun hypotheek over te sluiten. Zo kunnen ze profiteren van lagere maandlasten en daarnaast zetten veel senioren de overwaarde van hun huis in om hun kinderen of kleinkinderen te helpen met de aankoop van een woning”, zegt Bennie Henstra, franchisenemer van De Hypotheker in Hoogeveen.

„Dit verhaal heeft óók een keerzijde. Er is een grote schaarste aan seniorenwoningen, waardoor steeds meer ouderen in hun bestaande woning blijven wonen en de doorstroming op de huizenmarkt niet op gang komt. Wij roepen de nieuwe minister van Volkshuisvesting dan ook op om, naast het bouwen van starterswoningen, vol in te zetten op de bouw van levensbestendige woningen. Alleen zo kan de doorstroming óók voor andere leeftijdsgroepen op gang komen en hebben ook jongere generaties uitzicht op een betaalbare woning.”

Nieuws

menu