Filosofisch Café Hoogeveen houdt lezing over Socrates

Socrates staat symbool voor de filosofie. -

Hoogeveen - Het Filosofisch Café Hoogeveen houdt dinsdag 25 september de eerste najaarslezing. Die wordt gegeven door filosoof Karel van Haaften over het onderwerp: ‘Wist Socrates iets wat wij niet weten?’. Waarom kennen wij in 2018 de Griekse wijsgeer Socrates nog?

Hij was geen leraar of het beginpunt van een (religieuze) beweging. Hij was geen geleerde die een nieuwe theorie formuleerde over de wereld, zoals zijn klassieke voorgangers deden. Hij schreef geen boeken. Het enige wat hij deed was rondlopen in Athene en gesprekken voeren met iedereen die dat wilde. Hij was geïnteresseerd in zijn medemensen, in wat hen bewoog, in wat werkelijk van waarde was in hun leven.

In deze gesprekken prikkelde Socrates hen hun gangbare opvattingen nog eens te onderzoeken. Want, zo zei hij, een niet onderzocht leven, is niet de moeite waard om te leven. Dat en nog meer over het leven van Socrates weten we dankzij Plato, die vele van de gesprekken die Socrates voerde op schrift stelde. In deze inleiding zal worden ingegaan op de historische Socrates, zijn voorgangers en opvolgers, de socratische gesprekken (dialogen) die hij voerde en de mogelijke relevantie daarvan in onze tijd. De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek van Hoogeveen en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Nieuws

menu