Wytze de Vries en Marieke Vegt benoemd als bestuurders van stichting Cultuurzaam

Wytze de Vries en Marieke Vegt. Foto: K&C

Wytze de Vries en Marieke Vegt zijn benoemd als de nieuwe bestuurders van stichting Cultuurzaam. Deze stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van ICO, Stichting Kunst & Cultuur en CultuurKLIK (voorheen onderdeel van Scala Centrum voor de Kunsten). Het doel van Cultuurzaam is om het cultuuronderwijs in Drenthe verder te verbeteren. Ook gaan de organisaties zich gezamenlijk inzetten voor talentontwikkeling in de provincie en de koppeling van cultuur aan het sociaal domein.

De drie partijen verstevigen hiermee hun positie als partner in de cultuursector van Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel.

Volgens de beide directeuren moeten jongeren in Drenthe hun talenten op alle kunstdisciplines kunnen ontwikkelen. Het liefst in de eigen omgeving. Zij gaan zich daarvoor inzetten. Daarnaast gaat de nieuwe directie zich inspannen om de drempels voor cultuurdeelname weg te nemen door een verbinding te maken tussen het culturele en sociale domein. “Denk aan ‘cultuur op recept’ waar kunstenaars zorgcentra of ziekenhuizen bezoeken om mensen met kunst te verrassen of de inzet van muziek om jongeren in een wijk te verbinden.”

Alle activiteiten van ICO, Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en CultuurKLIK worden uitgevoerd onder de bekende naam van de genoemde organisaties met dezelfde vaste contactpersonen. De verschillende locaties blijven bestaan. Scholen zullen merken dat de kennis van de adviseurs toeneemt doordat in de samenwerking de lokale, provinciale en landelijke kennis en ervaring beter gebundeld wordt. De kwaliteit van de dienstverlening neemt hierdoor toe.

Nieuws

Meest gelezen

menu