Pieter Muijzert stak de afgelopen maanden ziel en zaligheid in een compleet pakket aan inframaatregelen om de bereikbaarheid van Noord-Nederland te verbeteren.

Wat als de Lelylijn niet doorgaat? Met deze bijzondere alternatieven wil Pieter Muijzert (71) de bereikbaarheid van Noord-Nederland verbeteren

Pieter Muijzert stak de afgelopen maanden ziel en zaligheid in een compleet pakket aan inframaatregelen om de bereikbaarheid van Noord-Nederland te verbeteren. Foto: Jan Kanning

Nooit eerder vertoond: een burger die een compleet pakket aan inframaatregelen samenstelt om de bereikbaarheid van Noord-Nederland te verbeteren. Pieter Muijzert (71) uit Oude Pekela stak er de afgelopen maanden ziel en zaligheid in.

Bij alle politieke partijen in de vijf noordelijke provincies, grote bedrijven en organisaties als Groningen Seaports ploft een rapport van Piet Muijzert (71) uit Oude Pekela op de deurmat. Met een verzameling van ruim dertig infraprojecten die Noord-Nederland beter bereikbaar maken en de economie versterken.

Rekening

Muijzert zat wekenlang met Jan en alleman aan de telefoon om aan te horen welke ideeën er leven. Bracht uren achter de computer door om uit te zoeken wat een kilometer weg, spoor of kanaal tegenwoordig kost. Bedacht slimme manieren, bijvoorbeeld door hergebruik van bruggen, om de rekening tot uiteindelijk ruim 6 miljard euro te beperken.

Toch gaat het hem niet per se om de uitvoering van deze specifieke plannen. „Heeft iemand betere ideeën: hartstikke mooi. Daar ben ik benieuwd naar. Ik zie dit als een discussiestuk. Hoe meer reacties van burgers, politiek en bedrijfsleven erop komen, hoe beter. Ik hoop dat het de aanzet vormt tot een breed gedragen strategie voor een sterk en leefbaar Noord-Nederland, inclusief Flevoland en Twente.”

Infraprojecten

Muijzert zat zijn hele werkzame leven voor aannemers, opdrachtgevers en als eigenaar van een betonfabriek in de infra-bouw: wegen, dijken, (hsl-)spoor, havens, betonprojecten. Hij ergert zich sinds jaar en dag groen en geel aan infraprojecten die volgens hem (nét) niet goed genoeg in elkaar zitten of onnodig duur zijn. Hij was onbezoldigd adviseur bij de verdubbeling van de N33 (Assen−Zuidbroek), waar hij tientallen miljoenen bespaarde.

Hij kan dat vrijwilligerswerk niet loslaten en brengt sinds jaar en dag zijn tijd door met het bedenken van betere alternatieven. Politieke partijen maken dankbaar gebruik van zijn kennis, of haken af. Muijzert − die geen rekening houdt met politieke ‘wetten’ en ambtelijke procedures − weet van geen ophouden. Zo presenteert hij alvast alternatieven voor de nieuwe ringweg in Groningen, terwijl die ondertussen met alle vertragingen en meerkosten gewoon doorgaat. Voor als straks blijkt dat de doelstellingen met het huidige ontwerp toch niet worden bereikt.

Nieuw toekomstplan

Muijzert vindt dat de provincies samen met bewoners en bedrijfsleven aan een nieuw toekomstplan moeten werken. Directe aanleiding: de plannen voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. De nieuwe spoorlijnen, en het verbeteren van bestaand spoor, zijn de bouwstenen waarmee de provincies Noord-Nederland beter op de Randstad willen aansluiten. In ruil daarvoor willen ze 220.000 extra huizen bouwen.

Het rapport van Muijzert staat vol alternatieve bouwstenen. „De provincies hebben helemaal niet uitgebreid met de bevolking en de politiek gesproken over al die huizen en de investering van 10 tot 13 miljard die voor die drie spoorprojecten nodig is. Ik denk dat je het Noorden niet alleen als overloopgebied voor de Randstad moet zien, maar beter kunt investeren in de interne economische structuur en meer moet aansluiten op eigen behoeften en verlangens.”

Muijzert zet allerlei projecten op een rij waaruit de politiek kan kiezen en waaraan het prioriteit kan geven. „Dat is broodnodig, want ik vraag me af of het geld voor die drie spoorlijnen er ooit komt, en of je al die woningen hier kwijt kunt zonder onze mooie landschappen aan te tasten. Als je nu niet zorgt voor een alternatief, gebeurt straks precies hetzelfde als met de Zuiderzeelijn. Dan krijgt het Noorden een deel van het geld, liggen er geen andere concrete plannen klaar en steken provincies en gemeenten dat in arren moede maar weer in willekeurige projecten.”

Alternatief

Als alternatief voor de grote spoorverbindingen Hanzelijn (Amsterdam−Groningen via Emmeloord en Drachten) en Nedersaksenlijn (Enschede−Groningen via Emmen en Musselkanaal) bedacht Muijzert twee spoorlijnen in het verlengde van elkaar:

  • Tussen station Kampen-Zuid en Hoogeveen, met een knooppunt bij Staphorst (dat traject ontlast Zwolle en verkort de reistijd)
  • Tussen Hoogeveen en Dalen. Die verbinding zorgt in combinatie met het verbeteren van bestaand spoor voor snelle verbindingen tussen Twente en Assen/Groningen/Leeuwarden en van Emmen naar Groningen, Leeuwarden en Amsterdam.

Muijzert: „Zuidoost-Groningen krijgt dan geen spoor. Daarom moet je daar de wegverbindingen verbeteren (N366, N391 met een verdiepte noordelijke ringweg om Emmen, red.). Avebe Ter Apelkanaal heeft daar veel meer aan. Die krijgt toch geen spul met de trein.” Een andere suggestie is de verdubbeling van de N381 tussen Emmen en Oosterwolde (is nu alleen in Friesland verbreed).

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Delfzijl en de Eemshaven, denkt hij aan een verbreding van de N33, zoals al in de plannen staat. Maar dan in combinatie met een spoorlijn (was er vroeger ook) die beide havens rechtstreeks verbindt met Groningen Railport in Veendam (het voormalige rail service centrum).

Aquaduct

„Als je toch een weg bouwt, is het niet veel duurder om daar een spoor aan toe te voegen. Elektrisch natuurlijk, aansluitend op elektrisch spoor elders, zodat treinen niet van locomotief hoeven te wisselen. Een aquaduct onder het Eemskanaal voorkomt oponthoud. De bouw daarvan kan een waardevolle start zijn om de vaarweg tussen Scheepswerf Bodewes en Farmsum te verbreden. Dat is goed voor de werkgelegenheid, want dan kunnen de werven − die goed zijn voor duizenden banen − bredere schepen bouwen.”

Voor de klapbruggen die Muijzert wil vervangen, heeft hij een tweede leven bedacht. „Dat kun je ook doen met de spoorbruggen bij Zuidhorn en Zwolle die verbreed moeten worden. De huidige kunnen naar Zernike en Kampen-Zuid.”

Vaarwegen

Muijzert zegt dat de vaarwegen naar Veendam (A.G. Wildervanckkanaal) en de suikerfabriek/Westpoort bij Vierverlaten (Aduarderdiep) geschikt gemaakt kunnen worden voor grotere schepen. Andere mogelijke waterwerken: stimuleren van de vrachtvaart door het Noord-Willemskanaal naar Assen (containerhaven bij Eelde) en een groot werk/droogdok (50x500 meter) in de Beatrixhaven van de Eemshaven voor scheepswerven en tunnelbouwers. De Meyer Werft in Papenburg zou in zo’n dok aan zijn grootste cruiseschepen kunnen werken, zegt Muijzert, die daarover contact had met de werf.

Voor de stad Groningen werpt Muijzert nog maar eens zijn idee voor een ruime westelijke ringweg in de strijd, in de hoop dat die eindelijk een keer serieus in discussie komt. Die weg voorkomt verkeer door de stad en verbetert de verbindingen naar de suikerfabriek, Zuidhorn en de Zernike Campus. Wat hem betreft komt er een spoorlijn voor een Rondje Zernike naast: Hoofdstation − Hoogkerk − Zernike − Groningen-Noord − Hoofdstation, zodat de trein uit Assen ook naar de campus kan doorrijden.

Alle suggesties uit het plan op een rij: