Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Dalfsen: tienduizenden eenden geruimd

Foto

Foto Anton Kappers

Op een vleeseendenbedrijf in Dalfsen is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de ongeveer 88.000 eenden op locatie geruimd.

Binnen 1 kilometer rondom het bedrijf waar vogelgriep is geconstateerd zijn geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het bedrijf bevinden zich zes andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone zijn nog 26 andere pluimveebedrijven gevestigd waarvoor een vervoersverbod per direct geldt.

Ophokplicht

Het bedrijf waar de besmetting is ontdekt, ligt in een regio waar de ophokplicht op 28 juni is opgeheven. In het 10 kilometer gebied rondom deze locatie is op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht van kracht, maar deze geldt niet voor de hele regio.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar watervogels zijn.