Uitkomsten van het grote verkiezingsonderzoek in het verspreidingsgebied van de Hoogeveensche Courant

Als de inwoners van de gemeente Hoogeveen het zélf voor het zeggen zouden hebben, dan zou er meer aandacht zijn voor de gemeentefinanciën, de leegstand in de Hoofdstraat van Hoogeveen, zorg en armoede. Dat blijkt uit het representatieve verkiezingsonderzoek dat Enigma Research in opdracht van de Hoogeveensche Courant heeft uitgevoerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Kleutertjes van basisschool Villa Kakelbont hebben vorig voorjaar vlaggetjes gezet bij hondenpoep in Park Dwingeland om aandacht te vragen voor het hondenpoepprobleem.

Kleutertjes van basisschool Villa Kakelbont hebben vorig voorjaar vlaggetjes gezet bij hondenpoep in Park Dwingeland om aandacht te vragen voor het hondenpoepprobleem. Foto: André Weima

Ook onderwerpen zoals de opvang van asielzoekers (voorstanders én tegenstanders) staan hoog op de ‘ to do ’-lijstjes. Andere thema’s die meermaals worden genoemd zijn het afschaffen van betaald parkeren, verkeersveiligheid en het verbeteren van wegen en fietspaden. Ook opvallend: meerdere ondervraagden geven aan een andere burgemeester te willen. En niet alleen eerste burger Karel Loohuis kampt met een imagoprobleem. Zo geven verschillende inwoners aan theater De Tamboer te willen sluiten.

Nieuws

menu