Staatsbosbeheer zoekt pachters met groene vingers in de omgeving van Gees

Er is grond van circe 90 hectare beschikbaar. Foto: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer biedt agrariërs de kans om met ingang van het nieuwe jaar een stuk natuurgrond te pachten. Het gaat om een inschrijving in de omgeving van Gees van circa 90 hectare groot. Pachters met oog voor natuurkwaliteit, ook op hun eigen grond, hebben de voorkeur.

De toekomstige samenwerking is gebaseerd op wederzijds belang, waarbij grondgebruik en zorg voor de natuur hand in hand gaan. Het gaat daarbij om geliberaliseerde pacht voor in eerste instantie een periode van zes jaar.

Om iedereen gelijke kansen te geven op een samenwerking met Staatsbosbeheer wordt een centrale bijeenkomst georganiseerd. Alle belangstellenden worden op hetzelfde moment geïnformeerd over de procedure, de betreffende kavel met percelen, de voorwaarden, pachtprijs en de wijze van inschrijven.

De bijeenkomst vindt plaats op 30 november vanaf 20.00 uur in Partycentrum De Zwerfkei in Gees. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan via pachtgeeserstroom@staatsbosbeheer.nl

Nieuws

menu