Regionale samenwerking start met subsidie voor klimaatbestendige tuinen

Tegels eruit, groen erin. Foto: Tineke Dijkstra

De bestaande samenwerking op het gebied van water en klimaat tussen de diverse gemeenten in deze regio, de provincies en het waterschap wordt vanaf 1 maart uitgebreid met een subsidieregeling voor tuinen.

Het gaat om een samenwerking tussen de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Doel is bewustwording én inwoners en bedrijven stimuleren aanpassingen te doen in tuinen en/of leefomgeving om beter voorbereid te zijn op weersextremen.

Aan de slag met aanpassingen

Met deze subsidie willen de gemeenten, de provincies en het waterschap inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren hun tuin groener te maken en regenwater een plek te geven. Marcel Scheringa, wethouder van de gemeente Steenwijkerland: „We hebben steeds vaker te maken met periodes van hitte, droogte en wateroverlast. De gemeenten, provincies en het waterschap werken er actief aan om de openbare ruimte, zoals parken en straten aan te passen aan het veranderende weer. Zij hebben daarbij de inzet van inwoners, bedrijven en organisaties hard nodig. Maar liefst 50 tot 70% van de regio is privéterrein. Om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te stimuleren en te helpen, komt de regio daarom met deze nieuwe subsidieregeling. Door ook tuinen, schoolpleinen en dergelijke aan te passen kunnen hitte, droogte en wateroverlast verminderd worden.”

Voordelen

Met de subsidieregeling willen de gemeenten, de provincies en het waterschap inwoners en (kleine) bedrijven financieel ondersteunen. Inwoners en (kleine) bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor verschillende maatregelen, zoals het opvangen van regenwater, het vervangen van tegels door planten of het aanleggen van een groen dak. Zo kunnen ook zij genieten van de voordelen van een duurzame leefomgeving. Een groene leefomgeving biedt meer koelte in de zomer en regenwater kan makkelijk wegzakken in de aarde of opgevangen worden voor gebruik.

De subsidieregeling is vanaf 1 maart 2023 aan te vragen. In februari volgt meer informatie over de uitvoering van de subsidieregeling.

Nieuws

menu