Provincie verleent subsidie voor project 'Kansrijke start' voor kinderen in Drenthe

De provincie verleent een subsidie van 130.680 euro voor het project ‘Provinciale aanpak Kansrijke Start Drenthe 2022-2024’. Hiermee ondersteunt de provincie gemeenten bij de uitvoering van het landelijke project ‘Kansrijke Start’. Doel van het project is om (aanstaande) kwetsbare ouders te helpen, zodat kinderen de eerste duizend levensdagen zo goed mogelijk kunnen starten.

Provincie verleent subsidie voor project 'Kansrijke start'.

Provincie verleent subsidie voor project 'Kansrijke start'. Foto: Foto Pixabay

In alle Drentse gemeenten is een lokale coalitie voor het project actief of in de opstartfase. Hierin werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen bij de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Gedeputeerde Hans Kuipers: „De Drentse gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een provinciaal netwerk voor het project Kansrijke Start. Door kennis en ervaringen te bundelen hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden en wordt professionele samenwerking over gemeentegrenzen mogelijk. Ik vind een goede start voor kinderen belangrijk, daarom ondersteunen we onze gemeenten met kennisuitwisseling, scholing, monitoring en onderzoek. Voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind zou het niet uit mogen maken waar de wieg staat. Vanuit de Sociale Agenda werken we hard aan een Drenthe waarin iedereen mee kan doen. Het project Kansrijke Start Drenthe past hier goed bij.”

Eerste 1000 dagen cruciaal