Provincie Drenthe wil bedrijven vragen voor oplossing gevaarlijke oversteken N375 bij Gijsselte en Berghuizen. Inwoners verbaasd: 'Waar hebben we al die jaren over vergaderd?'

Al jaren praat de provincie Drenthe met inwoners om de oversteken op de N375 bij Gijsselte en Berghuizen aan te pakken. Nu blijkt dat de kosten fiks hoger uitvallen, wil zij advies inwinnen bij bedrijven.

De oversteek over de N375 bij Gijsselte, een van de twee oversteken waar werkgroepen opteerden voor een landbouwtunnel.

De oversteek over de N375 bij Gijsselte, een van de twee oversteken waar werkgroepen opteerden voor een landbouwtunnel. Foto: Jeroen Kelderman

Sinds 2017 zijn provincie en gemeente De Wolden bezig om de gelijkvloerse oversteken op de N375 weg te krijgen, omdat ze volgens hen gevaarlijk zijn. Maar met name bij Gijsselte en Berghuizen wordt er veel gebruik gemaakt van de overgang. Afsluiten is dus volgens inwoners geen optie. Om tot plannen te komen, hielden overheden werkgroepen van inwoners en omwonenden een aantal opties voor.

In beide gevallen kozen zij een landbouwtunnel, waarbij het verkeer niet van beide kanten tegelijk door de tunnel kan.

Voor de klus reserveerden de overheden vier miljoen euro. Maar uit onderzoek bij de twee oversteken blijkt dat de ondergrond grotendeels bestaat uit leem. Daarom moet de grond extra worden versterkt en komen de kosten uit op bijna acht miljoen euro.

De provincie Drenthe en gemeente De Wolden willen daarom overgaan op marktconsultatie, waarbij bedrijven mogen meedenken of oplossingen aandragen. Al is het maar de vraag of een marktpartij een gat van meerdere miljoenen kan dichten. „Misschien zien wij dingen over het hoofd”, zegt gedeputeerde Cees Bijl. „We hopen dat een marktpartij ons wijzer kan maken.”

Laatste poging

Dat naar de markt wordt gekeken om een groot financieel probleem op te lossen, verbaast de belangengroepen in zowel Ruinen-Gijsselte als Berghuizen-Ruinerwold. Zij vragen zich af waar ze al die maanden over hebben vergaderd. „In de werkgroep waar wij aan deelnamen is zelfs de vraag gesteld of de plannen financieel wel haalbaar waren. Daar werd niet op ingegaan”, zegt Martine Kuijer, voorzitter van Dorpsbelangen Rune.

Toen deze zomer duidelijk werd dat de aanleg van de landbouwtunnels fiks duurder zou uitvallen, opperde Marius van de Pol van Dorpsbelangen Berghuizen-Ruinerwold een werkgroep om naar meer financiële middelen te zoeken. „In mijn ogen is er naïef begroot door provincie en gemeente. Ondertussen is er volgens mij wel bijna twee ton uitgegeven aan onderzoeken.”

Noodzaak?

Beide verenigingen stellen voor om de oversteken te laten zoals ze zijn. „Bij ons is inmiddels de vraag gerezen of dit miljoenenproject wel noodzakelijk is”, zegt Kuijer. „De cijfers wijzen uit dat er bij Gijsselte de afgelopen jaren weinig is misgegaan. Al zou een rotonde voor de bevolking ook acceptabel zijn.” In Berghuizen is een tunnel de enige optie, zegt Van de Pol. Een afslag op de N375 naar het kleine dorp zou onnodig veel verkeer opleveren.

Tussen Pesse en Meppel, een rit van zo’n twintig kilometer, liggen vijf rotondes. Bijl sluit meer rotondes uit. Volgens hem is dat niet wat de huidige opdracht vanuit de gemeenteraad en Provinciale Staten voorschrijft. Al is de kans aanwezig dat raad en Staten over een tijdje toch weer over de kwestie moeten praten.

Mocht de marktconsultatie niet het gewenste resultaat opleveren, dan moet er meer geld op tafel komen, of een heel nieuwe aanpak voor beide oversteken. Terug bij af, zo lijkt het. „We moeten het niet dramatiseren”, vindt Bijl. „Het is als een verbouwing. Daar kom je soms ook dingen tegen die tegenvallen. Dan haal je er eerst eens een deskundige bij en ga je daarna met elkaar om tafel. Wat ons betreft zitten we nu nog volop in het proces.”