De genomineerde boeken.

Faber pallets, de Rahders of de Franse para's: welk boek gaat ervan door met de Drentse geschiedenisprijs?

De genomineerde boeken. Illustratie: DVHN

Wie wint de Drentse geschiedenisprijs 2020? Van de negentien inzendingen zijn er nog drie kanshebbers in de race. De Drentse Historische Vereniging (DHV) maakt op zondag 21 maart bekend wie de winnaar is.

De Drentse geschiedenisprijs bestaat sinds 2001 en wordt ieder jaar uitreikt aan een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Drentse geschiedschrijving. Niet alleen boeken of artikelen maken kans op de prijs, maar ook een film, een website of een bijzondere activiteit. Dit keer waren het vrijwel louter boeken die ter beoordeling van de jury naar voren waren geschoven.

Wakkert inzending belangstelling voor Drentse geschiedenis aan?

Drie boeken bleven na uitvoerig juryberaad over: Faber pallets, Kroniek van een familiebedrijf ( door Kees Faber), Hoe de Rahders Drenthe veranderden (door Kees Opmeer) en Franse para’s in Drenthe (door Harold de Jong). ,,Het was beslist niet makkelijk om een keuze te maken. De kwaliteit was hoog’’, zegt Jetta Klijnsma, voorzitter van de vijf leden tellende jury en commissaris van de Koning. Klijnsma studeerde vroeger sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit van Groningen.

De jury kijkt bij de beoordeling onder meer naar kwaliteit, originaliteit en in hoeverre de inzending de belangstelling voor Drentse geschiedenis aanwakkert. Als van het initiatief een bepaalde voorbeeldwerking uitgaat, geldt dit ook als pluspunt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 1000 euro.

Boek over Israël Jakobs won vorig jaar

Vorig jaar ging de prijs naar de makers van De aantekeningen van Israël Jakobs . Dit boek gaat over de joodse Emmer ambtenaar Israël Jakobs die in 1942 in Auschwitz werd vermoord. In 2015 begon Marcel Bulte met het analyseren van twee schriftjes met aantekeningen die de Emmenaar naliet. Nadat Bulte in 2018 overleed, gingen Gerben Dijkstra en Sis Hoek-Beugeling verder. Op basis van flinterdunne gegevens lukte het een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van Jakobs en zijn leven.

Sinds 2016 bestaat er naast een juryprijs ook een publieksprijs. Iedereen kan via de website van de Drentse Historische Vereniging stemmen op een van de drie genomineerden. De winnaar krijgt een kunstwerk, dit keer gaat het om een creatie van Bert Hemsteede. Vorig jaar ging de publieksprijs naar de werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte met het boek Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand.

De Drentse Historische Vereniging werd in 1980 opgericht en ontstond uit een fusie van de Historische Vereniging Drenthe (uitgever van de Baander) en de Drentse Genealogische Vereniging (uitgever van Spint Arwt’n).

Hoe de Rahders Drenthe veranderden

Decennialang won de familie Rahder turf langs de Hoogeveensche Vaart. De historische betekenis van drie generaties Rahder in Drenthe was tot het verschijnen van dit boek nauwelijks bekend. De verveners stichtten dorpen, veranderden het landschap en hebben veel voor het onderwijs betekend. Arbeiders deelden mee in de winst en de familie probeerde de medische zorg in het zuiden van Drenthe te verbeteren. Hoe de Rahders Drenthe veranderden is het persoonlijke verhaal van een familie die (internationaal) naam maakte in de turf. Met sterke persoonlijkheden, gedurfde keuzes, vernieuwende concepten, interne spanningen en – uiteindelijk – de teloorgang van het bedrijf.

Franse para’s in Drenthe

Op 8 april 1945 sprongen 702 Franse parachutisten in groepjes van zo’n 15 man de Drentse duisternis in. Het was het begin van de operatie Amherst. De opdracht was om de opmars van het Canadese leger te ondersteunen. De parachutisten moesten strategisch gelegen bruggen veilig stellen, onrust veroorzaken onder de Duitse troepen, contact leggen met verzetsgroepen en voorkomen dat vliegvelden werden vernield. Het werk van de Franse parachutisten is niet alom bekend. Om de geschiedenis recht te doen schreef kolonel Harold de Jong Franse Para’s in Drenthe. In het boek staan alle gevechtsacties van de Fransen uitgebreid beschreven, met veel kaartjes en foto’s, waardoor de bijdrage van de Fransen aan de bevrijding van Drenthe inzichtelijk wordt.

Faber pallets, Kroniek van een familiebedrijf

In 1935 begon Frederik Faber in Assen als ambachtelijk producent van voornamelijk botervaten. De kuiperij groeide uit tot één van de grootste palletpoolingbedrijven van Europa met een omzet van ruim 340 miljoen euro en meer dan 20 miljoen gerepareerde en geproduceerde pallets. Voormalig directeur Kees Faber vertelt in Faber pallets, Kroniek van een familiebedrijf hoe de Asser onderneming zich in 85 jaar ontwikkelde en wat voor rol de familie daarbij speelde. Een buitengewoon openhartig verhaal over successen en groei, maar ook over foute beslissingen, familieruzies en financieringsperikelen. Het boek, dat vol staat met foto’s uit het familiearchief, laat zien hoe de dynamiek van de familie van invloed is op de onderneming en andersom.