Ouders voeden kinderen graag Drentstalig op, maar vrezen minder carrièrekansen

Hier kuj Drents praoten Foto: Huusvandetaol

Masterstudent Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen, Amber Tieck, heeft tijdens haar stageperiode bij streektaalorganisatie Huus van de Taol dit voorjaar een onderzoek gedaan naar het Drents- en meertalig opvoeden van kinderen.

Een vragenlijst die Tieck online heeft uitgezet op de site van Huus van de Taol heeft ongeveer 150 reacties opgeleverd. Ouders blijken een positieve houding tegenover de streektaal te hebben, ook wanneer ouders zelf niet Drentstalig zijn opgevoed. Veel ouders die niet Drentstalig opvoeden vinden dat dit wel nodig is. Naast de behoefte om kinderen op te voeden met de Drentse taal bestaat ook de drang om ervaringen uit te wisselen en (les) materiaal in het Drents aan te bieden. Er is inmiddels bewijs genoeg dat meertalig opgroeien juist erg positief uit kan pakken voor kinderen.

Pijnpunt

Tegelijkertijd zit daar een pijnpunt, veel ouders zijn ervan overtuigd dat het spreken van de Drentse taal een negatieve invloed op de schoolprestaties en carrièrekansen van hun kind zou kunnen hebben.

In de conclusies merkt Tieck verder op dat bewust nadenken over de taal die je spreken wilt met je kind vaak een vraagstuk voor na de geboorte blijkt. Tieck benadrukt verder dat Drentstaligen zelf een positief beeld van het Drents hebben. De Drentstaligen hebben zelf de toekomst van de taal in handen door haar actief en positief uit te dragen.

Nieuws

menu