Nieuwe verwarming en verlichting voor het Huus met de Belle in Echten

Sponsors Intechneau, Js Elektroservice en vrijwilligers van het Huus met de Belle. Aangeleverde foto

De Stichting De Es uit Echten huurt een voormalige schaapskooi in Echten, die beter bekend staat als het Huus met de Belle. Na twintig jaar bestaan van het Huus was het nodig om groot onderhoud te plegen aan de verlichting en verwarming.

De gaskachels, ooit tweedehands gekocht, waren versleten, hadden regelmatig storing en echt warm werd het niet. Met nieuwe en vooral duurzame verlichting en verwarming zou De Belle en de naast gelegen galerie weer een poos vooruit kunnen.

Omdat De Belle een Stichting is zonder winstoogmerk en de winst gebruikt wordt om huur en vaste lasten te betalen, is het bestuur op zoek gegaan naar sponsors om een nieuwe verwarming en verlichting te realiseren. Voor de totale investering heeft het bestuur meerdere partijen gevraagd, het was blij verrast dat VSB Fonds, Stichting 1865 en Alfa Accountants en Adviseurs allemaal met financiële steun wilde helpen. Daarnaast was er een anonieme gift.

Vrijwilligers ingezet

Waar mogelijk heeft De Belle vrijwilligers in kunnen zetten voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zowel het demonteren van de verouderde apparatuur, het afvoeren en assisteren bij het plaatsen van nieuw apparatuur. Benning bouw B.V. uit Echten, Intechneau Ruinen en Js elektroservice Hoogeveen hebben hun kennis en hulp ingezet, daardoor zijn behoorlijk wat kosten bespaard.

Met hulp van de vrijwilligers is in een aantal weken hard werken de verwarming en verlichting gemoderniseerd. De verlichting is prachtig en het is er nu behaaglijk warm, laat het bestuur weten.

„We zijn als bestuur en vrijwilligers erg blij met het eindresultaat. Iedereen is van harte welkom om even rond te kijken, voor een praatje of informatie, een kop koffie of om een cadeautje te kopen”, zegt Henk Baas. Het Huus met de Belle kan vanaf 18 februari weer worden bewonderd.

Nieuws

menu