Er kwam (paarse) glasvezel in de grond van De Wolden dankzij vele vrijwilligers, nu kunnen projecten profiteren van een Stimuleringsfonds.

Nieuwe stichting in De Wolden zet zich in voor initiatieven voor gebruik van glasvezelnetwerk

Er kwam (paarse) glasvezel in de grond van De Wolden dankzij vele vrijwilligers, nu kunnen projecten profiteren van een Stimuleringsfonds. Artizzl Media / Peter Nefkens

Ruinerwold - De nieuwe stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden heeft een bedrag van 200.000 euro in kas voor projecten in de eigen gemeente die met glasvezel te maken hebben. De stichting is opgericht door de voormalige bestuurders van Stichting Glasvezel De Wolden en wordt voorgezeten door Jan Willem Homan.

Het geld is afkomstig van Rendo NV, dat met Rendo Fiber inmiddels alle aandelen van Glasvezel De Wolden in bezit heeft. Donderdagavond ging de gemeenteraad akkoord met de verkoop van de 400 aandelen, nadat eerder al Re-Net BV (400 stuks) en Stichting Glasvezel De Wolden (200 stuks) akkoord gingen. Ofschoon de aandelen een nominale waarde hadden van één euro per stuk, kreeg de stichting een bruidsschat mee, omdat met behulp van al die vrijwilligers wel een compleet glasvezelnetwerk in de gemeente werd gerealiseerd.

„We moeten dat geld inzetten voor het glasvezelnetwerk, het bedrag van 200.000 euro komt in twee stappen”, laat secretaris Sjoerd Meijer weten. Hij roept de inwoners van De Wolden nu al op om met ideeën te komen. „We willen het netwerk verder verbeteren door verschillende toepassingen te ontwikkelen. Het kan gaan om de begeleiding van ouderen, eHealth of streamingdiensten. We zijn ook al in contact met dorpshuizen en sporthallen over de mogelijkheden, zeker nu in coronatijd.” Projecten kunnen uit alle sectoren komen, van sport tot cultuur en van welzijn en energie.

Breed draagvlak

De nieuwe stichting, die naast voorzitter Homan en secretaris Meijer bestaat uit Liesbeth Koster en Jan Buiter, heeft al een eerste online vergadering gehad met dorps- en belangenverenigingen. Het streven van de stichting is ook om de leefbaarheid in De Wolden verder te verbeteren door lokale initiatieven te steunen. Om een breed draagvlak te creëren voor de projecten, wil de stichting vertegenwoordigers van alle verenigingen in De Wolden bij het proces betrekken.

Sjoerd Meijer laat weten dat een ANBI-status is aangevraagd, wat betekent dat het werk niet af is op het moment dat de twee ton is opgemaakt. „We staan straks open voor subsidies, donaties, legaten en andere bijdragen. Van een winstoogmerk is uiteraard geen sprake, het doel is juist de stimulans.” Initiatiefnemers van projecten kunnen hun aanvragen alleen schriftelijk indienen bij het stimuleringsfonds,

Anderhalf miljoen euro

Het nieuwe stimuleringsfonds is niet verantwoordelijk voor het glasvezelnetwerk zelf of de kwaliteit van de providers, zo benadrukt Sjoerd Meijer. Met de verkoop van alle aandelen aan Rendo Fiber is die organisatie verantwoordelijk voor de exploitatie. De gemeente is zeer te spreken over de ontwikkelingen. De Wolden stapte voor anderhalf miljoen euro in het paarse project en werd daardoor mede-eigenaar, maar ziet nu het complete bedrag weer terugvloeien in de eigen kas. „En de gehele gemeente is nu aangesloten op het glasvezelnetwerk, het heeft ons dus heel veel opgeleverd”, glunderde wethouder Gerrie Hempen.