Nieuwbouwplannen aan zuidkant Veeningen van tafel, inwoners mogen nu meedenken

Op dit agrarisch perceel vlak aan de rand van het dorp Veeningen, waar net maïs is gezaaid, wil melkveehouder Marcel Steffens graag woningen bouwen. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

De nieuwbouwplannen aan de zuidkant van Veeningen die in mei 2021 werden gepresenteerd, zijn van tafel. Grondeigenaar en melkveehouder Marcel Steffens en makelaar Epke Wiersma willen nog steeds bouwen aan de Schoolweg, maar geven inwoners de mogelijkheid mee te denken.

Er kwamen destijds veertien belangstellenden af op een informatiebijeenkomst, allemaal inwoners die wel oren hadden naar een woning aan de buitenkant van het dorp. Bewoners die echter rond de akker van Steffens wonen, kwamen met een rapport op de proppen waarin werd aangegeven dat bouwen op de akker helemaal niet mag. Het is een laatste stuk strokenverkaveling, waar geen project past. De eerste ideeën betroffen twee blokken van drie levensloopbestendige woningen, vier royale gezinswoningen en een vrijstaande ‘Saksische boerderij’. Maar ook Steffens en Wiersma beseffen dat in dat geval mogelijk vooral voor mensen uit de randstad wordt gebouwd, dus is een ommezwaai gemaakt.

Welke type woningen

„Het idee hierbij is om na te gaan of en waar Veeningers nieuwbouw zouden willen zien en welke type woningen er eventueel gebouwd moeten worden. Ook het realiseren van bouwkavels is een optie”, laat Wiersma weten. „Het zoekgebied ligt aan de zuidkant van Veeningen, langs de Schoolweg en Bovenboer. Er is dus geen bouwplan, maar een zoekgebied waarbinnen wellicht gebouwd zou kunnen worden”, benadrukt hij.

Wiersma stelt vast dat op dit moment in Veeningen geen aanbod meer is van beschikbare locaties, waar particulieren terecht kunnen voor de bouw van een nieuwe duurzame woning. „Ook hebben aannemers behoefte aan bouwlocaties waar ze in opdracht kleinschalige nieuwbouw kunnen realiseren. Dat zou hier eventueel ook kunnen.”

Om Veeningers voldoende kans te geven om hun mening over locatie en typologie nieuwbouwwoningen te kunnen geven, worden donderdag 26 januari van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur twee bijeenkomsten gehouden in het Markehuus in Veeningen.

Nieuws

menu