Negen woningcorporaties in de regio doen een oproep aan gemeenten: ‘Maak nieuwbouw mogelijk’

Woningcorporaties regio Zwolle zijn startklaar voor nieuwbouw en verduurzaming. Foto: Aangeleverde foto

Door samen te werken en budgetten te combineren kunnen negen woningcorporaties in de regio Zwolle ruim 100 miljoen euro aan extra investeringscapaciteit creëren. Dat zegt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van Woonstichting VechtHorst in Nieuwleusen en voorzitter van het samenwerkingsverband Nowozo.

Volgens Waarsing is voor het verduurzamen van bestaande woningen veel geld nodig. „45 procent van de verduurzamingsopgave blijkt nu niet haalbaar. Het tekort bedraagt bijna 500 miljoen euro ten opzichte van de opgave van 3 miljard.”

De negen woningcorporaties pakken daarom samen hun opgaven voor nieuwbouw en verduurzaming op. Ondanks dat blijkt uit onderzoek dat ze op termijn onvoldoende nieuwe woningen kunnen bouwen vanwege een tekort aan middelen. De corporaties komen geld tekort voor alle opgaven die op tafel liggen. De belangrijkste zijn het bouwen van 9.000 nieuwbouwwoningen en 900 flexibele/tijdelijke woningen.

De corporaties hebben voor de nieuwbouw vooral de medewerking van gemeenten nodig. „We hebben ruimte nodig om nieuwe woningen te bouwen”, vervolgt Waarsing. „Voor die ruimte zijn we afhankelijk van de gemeenten. Het is aan hen om nieuwbouwlocaties aan te wijzen. Ook zijn voldoende capaciteit bij de gemeenten en commitment tijdens ruimtelijke procedures nodig. We moeten en willen vaart maken met de nieuwbouw en we rekenen erop dat de gemeenten zich inzetten om daaraan mee te werken. Daarnaast is het wat ons betreft noodzakelijk om de door de rijksoverheid opgelegde verhuurderheffing volledig af te schaffen, willen we de opgaven realiseren.”

Voor de werkgebieden Hoogeveen en Meppel van Woonconcept geldt dezelfde situatie. Nicole Peeters, directeur-bestuurder bij Woonconcept zegt hierover: „Wij staan klaar om voor extra nieuwe sociale huurwoningen te zorgen in Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. Zodra er extra nieuwbouwlocaties beschikbaar zijn, kunnen we bouwen”.

Nieuws

menu