Kerken in Zuidwolde komen samen in actie, Armeens dorp Hartagyugh is nieuw doel

Gezamenlijke actie van de kerken in Zuidwolde, dit jaar voor een dorp in Armenië. Aangeleverde foto

Elk jaar zetten de gezamenlijke kerken in Zuidwolde zich in voor een specifiek gekozen doel. Het afgelopen jaar was het gezamenlijke doel de voedselbank in Zuidwest-Drenthe. Het komend jaar zetten de kerken in Zuidwolde zich in voor een project van de stichting mensenkinderen in het Armeense dorp Hartagyugh.

Voor de voedselbank werden vele acties op touw gezet. Zo werd in maart een pannenkoekenrestaurant ingericht, werden met de paasdagen goed gevulde paastasjes verkocht, werden veel gezellig rummikubavonden georganiseerd voor jong en oud en werd in november een walking-diner gehouden, waarbij de deelnemers in drie kerken in Zuidwolde een heerlijk voor-, hoofd- en nagerecht konden eten. Tussen de gangen door werd van kerk naar kerk gewandeld. Met alle deze acties werd een bedrag opgehaald van ruim 8400 euro.

Periode afgesloten

Op donderdag 12 januari werd deze periode tijdens een drukbezochte informatieavond in het Anker van de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de Molenstraat in Zuidwolde afgesloten. Klaas Jonkman vertelde de vele aanwezigen over de acties die waren gehouden en op welke wijze de voedselbank hiermee ondersteund kon worden.

Na een korte pauze werd het nieuwe doel voor 2023 geïntroduceerd door Hans Huiskes. Het project van de stichting mensenkinderen in het Armeense dorp Hartagyugh werd verkozen. In het dorpje Hartagyugh wonen 450 gezinnen (1402 inwoners), waarvan 123 gezinnen extreem arm zijn. De meeste gezinnen hebben een klein stukje grond, maar ze verbouwen er niets op; ze hebben dus geen inkomsten van hun land.

Vijf onderdelen

Om de arme mensen te helpen heeft Mensenkinderen een plan ontwikkeld. Het plan bestaat uit vijf onderdelen en beslaat vijf jaar. „We geven jongeren en arme gezinnen educatie op het gebied van land– en tuinbouw. Ze krijgen onderwijs over: bodemsamenstelling, bemesting, irrigatie, plantenkennis, wisselteelt en marketing”, laat de organisatie weten. Dan wordt de kennis in de praktijk gebracht op een akker (5 hectare) die door de burgemeester ter beschikking is gesteld.

Er worden nieuwe gewassen en groenten geïntroduceerd. „Middels kookworkshops laten we de dorpsbewoners kennismaken met (het bereiden van) nieuwe groenten. Een deel van de groente- en aardappeloogst wordt op de markt verkocht. Een ander deel wordt gebruikt als zaai– en pootgoed voor het volgende jaar. En een derde deel van de oogst wordt als voedselhulp aan de extreem arme gezinnen gegeven.”

Eigen groente

Elk gezin krijgt een zadenpakket met 15 verschillende soorten groentezaden. De dorpsbewoners worden professioneel begeleid bij de verbouw van deze groenten; immers sommige groenten zijn nieuw voor hen.

De kerken in Zuidwolde zullen zich specifiek inzetten om kassen te kunnen aanschaffen voor de gezinnen in Hartagyugh. Het aanschaffen en plaatsen van een kas kost circa 650 euro en het doel van de diaconieën is om in ieder geval tien kassen aan te kunnen schaffen en te plaatsen. De eerste acties zijn alweer gepland.

Info: mensenkinderen.nl en over de acties die de diaconieën organiseren op de websites van de kerken in Zuidwolde.

Nieuws

menu