Landbouw in De Wolden, op de foto is Geert Lindenhols druk met het maaien van de rogge.

Inwoners De Wolden zijn vooral trots op de landbouw

Landbouw in De Wolden, op de foto is Geert Lindenhols druk met het maaien van de rogge. Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde - Uit de enquête toekomstgerichte landbouw in De Wolden blijkt ruim 80 procent trots te zijn op de landbouwsector, bijna 10 procent is (helemaal) niet trots. De enquête werd ingevuld door 472 inwoners van de gemeente, als voorbereiding op de dialoogbijeenkomst toekomstgerichte landbouw van afgelopen donderdagavond.

Het aantal stemmers dat begrip heeft voor de boerenacties, is wat minder groot: 75 procent, terwijl bijna 15 procent er maar weinig begrip voor kan opbrengen. Het totaal aantal ingevulde enquêtes maakt dat op social media wel vraagtekens bij de representativiteit van de uitkomst worden gezet.

Op de vraag of agrariërs voldoende aandacht hebben voor biodiversiteit, antwoordde 70 procent het daarmee eens te zijn, dik 16 procent was het er mee oneens. Een meerderheid van bijna 70 procent denkt dat de toekomst van verduurzaming ligt bij de huidige bedrijven die stap voor stap bezig zijn met dit proces. 14 procent denkt aan meer biologische teelt en natuurboeren, 7 procent ziet vooral heil in meer grootschalige bedrijven. Bij de overige opties worden mogelijkheden genoemd als koolstoflandbouw, regels afbouwen, tegengaan van predatie van weidevogels, stoppen met de melkveehouderij tot helemaal niks, omdat de landbouw al duurzaam wordt.

Lokale producten

Van de ondervraagden denkt 57 procent als consument invloed te hebben op de toekomst van de landbouw. Iets meer mensen zeggen het liefst lokale producten te kopen, ook al is de prijs hoger. Het aanbod van lokale producten mag wel wat hoger, zo oordeelt de helft met ook nog eens 31 procent neutrale stemmers. Driekwart van de ondervraagden koopt weleens producten rechtstreeks bij de boer.

Een overgrote meerderheid van boeren de 80 procent is ervan overtuigd dat boeren nog meer kunnen verduurzamen als consumenten bereid zijn een hogere prijs te betalen.

Een groot aantal van de deelnemers aan de enquête geeft nog een extra boodschap mee. Geld moet bijvoorbeeld gebruikt worden om te innoveren in plaats van boeren uit te kopen. Ook wordt vastgesteld dat biologische landbouw absoluut niet per definitie duurzaam is, omdat een veel grotere oppervlakte nodig is voor dezelfde opbrengst met meer bewerkingen. Iemand anders zegt dat boeren het voorbeeld zijn van kringloop en duurzaamheid, generaties oud en innovatief. „Ze hebben veel bereikt op gebied van duurzaamheid en zorgen voor biodiversiteit. Ga je daar als gemeente niet ook nog eens mee bemoeien.”

Lelieteelt verbieden

Een ander roept dat de gemeente biologische landbouw juist moet stimuleren, bijvoorbeeld lelieteelt verbieden en samen met de boeren ervoor zorgen dat we zuinig zijn op het landschap. Iemand vindt dat akkerbouwers nog veel moeten leren: „Voor het oog worden kopakkers aan de straatkant ingezaaid met een bloemenmengsel. Direct na deze strook worden er chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Sloten worden gedempt en houtwallen verwijderd.”

Ook wordt de suggestie gedaan dat er te veel tussenhandel is, waardoor boeren te weinig krijgen voor hun producten. Ook stelt iemand vast dat er een denkfout is over kringlooplandbouw. „Er worden heel veel producten, die niet meer voor menselijke consumptie geschikt zijn, aan vee gevoerd. Ook worden reststromen van bier, suiker, sinaasappelsap en zelfs katoen gebruikt als veevoer. De landbouw is veel meer een kringloop dan dat mensen beseffen.”