Grootschalig onderzoek onder agrariërs in De Wolden: Waar staat de agrarische sector tegenover andere?

De landbouw in Zuidwest-Drenthe staat voor een grote opgave. De energietransitie, stikstofproblematiek, klimaat en de biodiversiteit hebben gevolgen voor de toekomst van agrarische bedrijven. De gemeente De Wolden heeft daarom in het najaar van 2021 een onderzoek laten uitvoeren onder agrarische ondernemers om te zien wat hen bezighoudt en wat zij nodig hebben.

Agrarische bedrijven willen meer inzichten.

Agrarische bedrijven willen meer inzichten. Foto: Pixabay

De toekomst van agrarische bedrijven wordt volgens ondernemers zowel bepaald door markt- en prijsontwikkelingen als door wet-en regelgeving vanuit de overheid. Ook het imago van de landbouw is een belangrijke factor vinden veel agrariërs. Veel agrariërs hebben duidelijkheid nodig in de wet- en regelgeving. Op basis van een heldere koers kunnen er verantwoorde investeringen gedaan worden en een duidelijk handelsperspectief worden gekozen voor op de langere termijn.

Nieuws

menu