Gemeentelijke subsidie brengt groengas-project Koekange-Echten weer stuk verder

De unieke biogasplannen van de regio Koekange-Echten werden dit najaar gepresenteerd aan het voltallige college van B en W van De Wolden en aan Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

De nieuwe energiecoöperatie Groengas Koekange Echten krijgt van de gemeente De Wolden een bedrag van 26.000 euro aan subsidie. Dat heeft het college van B en W besloten, zodat het project naar een volgende fase kan worden gebracht.

Dertien agrariërs in het gebied rond Echten en Koekange werken samen in de coöperatie, op elk erf komt een monovergister die de mest van eigen koeien vergist, zodat die met een speciale installatie omgezet kan worden in groen gas.

Het project, dat is aangemeld voor de broodnodige SDE++-subsidie, past binnen het gemeentelijk beleid om lokale duurzaamheidsinitiatieven te steunen. Het project valt of staat overigens wel met de toekenning van de SDE++-subsidie, waarvan in het voorjaar uitsluitsel wordt verwacht.

De provincie Drenthe staat ook positief tegenover de coöperatie en het project, want die vergoedde al een haalbaarheidsstudie. Daaruit bleek dat dit project levensvatbaar is.

Nieuws

Meest gelezen