Gemeente De Wolden druk bezig met opzetten van noodfonds energiearmoede

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde. Foto: eigen foto

De gemeente De Wolden werkt momenteel aan het opzetten van een noodfonds energiearmoede. Tijdens de raadsvergadering van 10 november werd door de gemeenteraad een motie van die strekking aangenomen, waarop het college van B en W actie ondernam.

Het college onderscheidt twee fasen in de aanpak. Allereerst waar nodig en mogelijk helpen bij acute nood door een hoge energierekening en daarnaast structurele oplossingen bieden voor toekomstbestendig vastgoed. Aan een noodfonds voor inwoners wordt momenteel gewerkt, zo laat het college weten. Om uitvoering hiervan mogelijk te maken, zijn beleidsregels nodig en deze worden binnenkort vastgesteld door het college. Ook wordt de raad eerdaags voorgesteld de inkomensgrens voor de toekenning van de energietoeslag, van 120 naar 130 procent te verhogen.

Dorpshuizen en verenigingen

De andere groep die in de motie werd genoemd, betreft dorpshuizen en verenigingen. „Zij spelen een belangrijke rol voor het welzijn van onze inwoners. We starten deze week met een inventarisatie bij dorpshuizen en verenigingen die de exploitatie dragen van huisvesting, maar ook bij andere maatschappelijke organisaties die mogelijk in een kwetsbare financiële positie komen door energieprijzen. Ook inventariseren we regelingen voor deze acute nood die we naast een gemeentelijke bijdrage kunnen inzetten.”

Structurele oplossingen

Het college steekt ook haar licht op bij andere gemeentes. In januari wordt de raad geïnformeerd hoe de gemeente ondersteuning biedt aan de acute nood en over de criteria voor toekenning. Dan is er nog een vervolgfase. Die is gericht op de langere termijn voor structurele oplossingen die leiden tot een duurzame en betaalbare exploitatie. Het gaat om oplossingen voor het vastgoed, waar maatschappelijke organisaties, maar ook de SWO gebruik van maken. Hierbij gaat het om verduurzaming of een andere nader te bepalen maatregel.

Nieuws

menu