Energiesubsidie voor Boerderij ten Kate brengt groen gas in Veeningen dichterbij

Felicitaties van Klaas Blanksma van ReestdalEnergie (links) voor Henkjan ten Kate. (Zomer 2022). Foto: ReestdalEnergie

De realisatie van een mono-mestvergister op het terrein van veehouder Henkjan ten Kate in Veeningen is een stap dichterbij gekomen: de aangevraagde SDE++ subsidie is toegekend. Dit is een zogeheten ‘exploitatiesubsidie’ met een lange looptijd.

Met de beoogde monovergister, die op het terrein van Ten Kate moet worden gebouwd, wordt mest van het bedrijf vergist en omgezet tot groen gas.

De gemeente De Wolden is voorstander van gebruik van groen gas op het platteland, ook de provincie Drenthe ziet groen gas als een zeer goed alternatief voor aardgas op het platteland.

Meer koeien en varkens

Het bedrijf van Ten Kate staat voor een uitbreiding, waardoor voldoende eigen mest beschikbaar komt om de monovergister te kunnen exploiteren. „Met de koeien wil ik van de huidige 130 naar maximaal 160, qua varkens is het de bedoeling te groeien van 420 nu naar maximaal 750. Dan heb je voldoende mest en kom je tot 8000 kuub groen gas per jaar”, liet Ten Kate in een eerder interview weten.

Een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door Bronnen VanOns, heeft uitgewezen dat het op een middelgroot veebedrijf interessant is om de uitstoot te reduceren in combinatie met het produceren van een hoeveelheid groen gas die voldoende is voor 75 tot 100 huishoudens.

Eigenaren

Met zes partners die samenwerken in het project (Boerderij ten Kate, energiecoöperatie ReestdalEnergie, Bronnen VanOns, gemeente De Wolden, provincie Drenthe en N-TRA (onderdeel Rendo) wordt het breed gedragen. Boerderij ten Kate en ReestdalEnergie worden de eigenaren van de vergister. Hiervoor is een aparte BV opgericht. Voor het ontwerp en de realisatie worden ze ondersteund door meerdere deskundigen en toekomstige leveranciers.

Het project kan als voorbeeld dienen voor de rest van het land om zo twee vliegen in één klap te slaan: de uitstoot van stikstof fors omlaag brengen én groen gas produceren ter vervanging van aardgas.

Groengas uit mest

Er wordt een kleinschalige vergister ontwikkeld die alleen lokale mest zal gaan gebruiken. Deze zogenaamde propstroom vergister kenmerkt zich door een hoge efficiëntie zonder overlast voor de omgeving. Hierdoor is er niet alleen een lagere methaan, CO2 en stikstofuitstoot, maar zal ook 120.000 m3 groen gas in het lagedruk gasnet van Rendo ‘ingevoerd worden. Leden van ReestdalEnergie kunnen dan gebruik maken van het lokaal geproduceerd groen gas. In de woning zijn daarvoor géén aanpassingen noodzakelijk. ReestdalEnergie is op dit moment de voorwaarden voor levering aan het opstellen.

Ten Kate reduceert de stikstofuitstoot op zijn bedrijf met ruim vijftig procent én levert groen gas aan de samenleving

Nieuws

menu