Drentse Statenleden overtreden integriteitscode

De Statenzaal in het provinciehuis in Assen. Foto: Archief Mediahuis Noord

In Drenthe zouden vier leden van Provinciale Staten (het Drents Parlement) zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling door mee te stemmen over beleid en moties waar zij een persoonlijk belang bij hebben. In heel Nederland zouden ten minste achttien Statenleden met een professionele achtergrond in de landbouw niet hebben gehandeld in lijn met de integriteitsregels. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Het gebeurde sinds 2019 in negen provincies. De politici mochten vanwege hun werk als bijvoorbeeld melkveehouder of akkerbouwer niet stemmen over provinciale regelingen en moties waarbij zij een belang hadden. Acht van deze achttien Statenleden bekleden ook een functie bij LTO of een andere belangenorganisatie. Zestien van de achttien Statenleden die niet zouden hebben gehandeld in lijn met de integriteitsregels, zijn actief voor de VVD en het CDA.

De Provinciale Staten hebben een belangrijke rol in het stikstofdossier. De provincies moeten namelijk plannen maken voor stikstofreductie, de Statenleden gaan daarover stemmen.

„Als je die integriteitscodes over het algemeen ziet, vind ik het nogal opmerkelijk dat dit kan”, zegt bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden Arco Timmermans tegen de krant. Hij wijst op de codes van Utrecht, Drenthe en Friesland. „Die zijn helder: meestemmen doe je niet als je een belang hebt.”

Nieuws

menu