Provincie Drenthe deponeert beruchte stikstofkaart in prullenbak

Henk Jumelet (rechts) was vorige week in gesprek met boeren die demonstreerden bij het provinciehuis. Foto: Marcel Jurian de Jong

Drenthe gaat niet werken met het beruchte kaartje van het landbouwministerie waarop per natuurgebied staat met hoeveel procent de stikstofuitstoot omlaag gaat.

Het provinciebestuur heeft dit dinsdag besloten en er een brief over gestuurd naar het kabinet. Volgens gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) is gebleken dat dit kaartje meer problemen oproept dan het oplost.

‘Van de tien boeren moeten zeven weg’

„Boeren zien dat kaartje. Zitten ze met zijn tienen in een bepaald gebied en moet daar de uitstoot met 70 procent omlaag, dan concluderen ze dat zeven van hen moeten stoppen.”

Het is volgens Jumelet een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan, om het voorzichtig uit te drukken. „Mijn collega’s en ik hebben gezien hoeveel boosheid en radeloosheid dit heeft veroorzaakt bij boerengezinnen en we zijn daar allemaal door geraakt. Daarom leggen wij dit kaartje terzijde.”

„We gaan natuurlijk wel aan de slag”, benadrukt Jumelet. „Want in de wet staat dat dit moet.” Hij gaat echter natuurherstel en natuurversterking vooropstellen in de Drentse Natura 2000-gebieden die te lijden hebben onder een teveel aan stikstof. „Met alle betrokken partners gaan we kijken wat daarvoor nodig is.”

Ook maatregelen voor wegverkeer en industrie

Daar gaat hij niet alleen de boeren bij betrekken, maar ook de industrie en het wegverkeer. „Boeren ervaren het als zeer oneerlijk dat alle ogen nu op hen gericht zijn als het om stikstof gaat. Het kabinet wil pas in het najaar naar andere sectoren kijken, maar wij gaan dat meteen doen.”

Vraag is wel of dit in de praktijk veel voor de boeren gaat veranderen. Drenthe heeft niet veel industrie. Ook het verkeer is hier lang niet zo druk als in de Randstad. De maximumsnelheid op de autosnelwegen is al omlaag gegaan. Verdergaande maatregelen op dat vlak, zoals een verlaging van 100 naar 80 kilometer per uur op autowegen, zullen weinig effect sorteren.

Jumelet: „We kunnen er niet onderuit dat uit landelijk onderzoek blijkt dat de agrarische sector de grootste uitstoter is. Maar het is niet uit te leggen dat we niet naar andere sectoren kijken en dat zij niet naar evenredigheid bijdragen.”

Achter de schermen wordt op het provinciehuis al volop gewerkt om per gebied een aanpak te ontwikkelen. Begin dit jaar is hiertoe al een grootscheepse advertentiecampagne van start gegaan om mensen te werven. „We hebben nagenoeg alle vacatures kunnen vervullen”, aldus Jumelet.

Nieuws

menu