Deel van moerasgebied rond Geeserstroom verdwijnt en wordt droger cultuurlandschap. 'Helemaal eens worden we het nooit'

Het is al jaren een discussiepunt: moet de Geeserstroom een nat moerasgebied zijn, of een droger cultuurlandschap? Een nieuw inrichtingsplan moet zorgen voor een compromis.

De drukbezochte informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Geeserstroom in dorpshuis De Hesselerhof in Oosterhesselen.

De drukbezochte informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Geeserstroom in dorpshuis De Hesselerhof in Oosterhesselen.

Het beekdalgebied rond de Geeserstroom werd in 2006 heringericht, waarbij de gekanaliseerde beek zijn oorspronkelijke, kronkelende en ondiepe loop terugkreeg. In de jaren na de herinrichting liep de waterstand in het gebied dusdanig op dat onvoorzien een nieuw moeraslandschap ontstond. Een gedeelte van dit moeras maakt nu weer plaats voor cultuurlandschap, zo bleek tijdens een drukbezochte informatieavond van de provincie Drenthe in dorpshuis De Hesselerhof in Oosterhesselen.

Nieuws

menu