Het gemeentehuis van De Wolden.

De Wolden zit met situatie rond ambtelijke samenwerkingsorganisatie met Hoogeveen in de maag

Het gemeentehuis van De Wolden. Kim Stellingwerf

Zuidwolde – De ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Hoogeveen en De Wolden wordt danig op de proef gesteld. Het college van De Wolden heeft een adviseur in de arm genomen die vanuit Wolder perspectief volgende week rapport uitbrengt aan college en gemeenteraad over de te volgen strategie.

Ook werd onlangs informatie opgehaald bij ervaringsdeskundigen uit de gemeente Hardenberg, waar de 6-jarige ambtelijke samenwerking met Ommen in 2018 tot een scheiding leidde. Zo’n optie wordt ook in De Wolden niet uitgesloten, voor politiek De Wolden donderdag tijdens de algemene beschouwingen alle reden om zich grote zorgen te maken.

Hoogeveen moet om te beginnen komend jaar 1 miljoen euro bezuinigen op de samenwerkingsorganisatie (SWO) en in de jaren daarna nóg meer. Hoogeveen zal dan, zo is de bedoeling, minder taken en diensten van de SWO afnemen.

Directeur

De PvdA-fractie is bang dat een goede discussie over de kwaliteit van de organisatie er voorlopig niet in zit. „Het is maar de vraag of de bezuiniging van Hoogeveen voor De Wolden niet nadelig uitpakt. We hebben het dan over geld én uitvoering. We willen het college op het hart drukken dat de belangen van Hoogeveen en De Wolden hier wellicht uit elkaar gaan lopen", sprak sociaaldemocraat Mark Turksma. De eerste tekenen hiervan zijn in de ogen van Turksma al duidelijk na het vertrek van Nanne Kramer als directeur van de SWO. De PvdA snapt werkelijk niet welk probleem hiermee is opgelost nu beide gemeenten naar een nieuwe gemeentesecretaris zoeken.

De ChristenUnie ziet met het model van twee gemeentesecretarissen het probleem van twee kapiteins op een schip opdoemen en stelde vast dat dit dodelijk is. Volgens burgemeester Roger de Groot, tevens voorzitter van de SWO, wordt gezocht naar twee interim-secretarissen die goed bij elkaar passen en die tot volgend najaar blijven. Wethouder Jan van ’t Zand meldde nog dat de toekomstige invulling van de Samenwerkingsorganisatie ook afhangt van wat de adviseur volgende week rapporteert.

Kritische blik

Fractieleider Petra Haanstra van Gemeentebelangen vroeg zich af hoe het uitgangspunt overeind kan blijven dat de maatregelen van Hoogeveen de dienstverlening van De Wolden voor haar inwoners, organisaties en ondernemers, niet raakt. „Gemeentebelangen kijkt er met een kritische blik naar. Wat ons betreft blijft de samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen en blijft de kostenverdeelsleutel 70/30."

De VVD vindt dat de bezuinigingen in Hoogeveen niet ten koste mogen gaan van de dienstverlening in De Wolden. „Ook staat Hoogeveen een nieuwe structuur voor in de aansturing van de SWO. Dit heeft direct gevolgen voor De Wolden en voor de bestuurbaarheid van de SWO. Het college moet de Woldense belangen scherp in de gaten houden en proactief handelen", vindt liberaal Marcel Hulst. Imke Berghuis van GroenLinks ziet donkere wolken aankomen waaien, waarvan de reikwijdte nog onduidelijk is.