De Wolden wil voor vervanging van speeltoestellen 50.000 euro extra vrij maken

Bij cbs De Wegwijzer in Alteveer werden juist donderdag speeltoestellen verwijderd. Foto: eigen foto

De gemeenteraad krijgt het voorstel voorgelegd om een bedrag van 54.775 euro extra ter beschikking te stellen voor de vervanging van speelvoorzieningen in de gemeente.

Tot en met 2020 was maar beperkt geld beschikbaar (60.000 euro) voor het toekennen van aanvragen. De hoogte van de aanvragen overschreed vorig jaar ruimschoots het beschikbare budget. Om die reden is een aantal aanvragen doorgeschoven naar dit jaar.

Vorig jaar konden niet alleen aanvragen voor cofinanciering worden toegekend, ook kwamen verzoeken van particuliere organisaties om een bijdrage ter vervanging van speeltoestellen. Er werden vorig jaar gesprekken met scholen en verenigingen gevoerd over de systematiek van de financiën, maar daarin werden hoge verwachtingen gewekt om in 2021 in aanmerking te komen voor cofinanciering. Vier verenigingen hebben daadwerkelijk aangegeven toestellen te willen vervangen.

Kraaienbosch

Ook is uit een veiligheidsinspectie gebleken dat diverse speeltoestellen niet meer veilig zijn en verwijderd of vervangen moeten worden. Voor 2021 gaat het om tien speeltoestellen. Wanneer speeltoestellen onvoldoende veilig kunnen worden gehouden door particuliere organisaties, zoals in Echten bij het Roekpad in het Kraaienbosch, dan is de gemeente genoodzaakt de niet-veilige speellocaties op te heffen. Dat gebeurde vorig jaar in Echten.

Middelveen

Vorig jaar ging er geld naar Streekbelang Drogteropslagen, speeltuinstichting Ravotti in Ruinen en speeltuinvereniging Alteveer voor cofinanciering, speeltuinvereniging Middelveen in Zuidwolde kreeg een deel van het gevraagde bedrag. Het geld was namelijk op, daarom visten de Prins Johan Frisoschool in Koekange, speeltuinvereniging De Hommel in Koekange en speeltuinvereniging De Bulties in Kerkenveld achter het net. Deze komen nu dit jaar alsnog in aanmerking.