De Meule van Wassens in Zuidwolde is officieel geopend door Prinses Beatrix

Prinses Beatrix, voorzitter Henk Tissing en aankomend molenaar Gerard de Ruiter bij de toegangsdeur van De Vlijt. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Menigeen had het nooit meer zien gebeuren, maar zaterdagmorgen is het wonder van Zuidwolde dan toch officieel geopend: de Meule van Wassens.

De restauratie leek jarenlang te mislukken, maar het project werd in 2018 door een anonieme gulle gever vlot getrokken. Prinses Beatrix, tevens beschermvrouwe van de Hollandse Molens, verrichtte de opening.

Het was de kroon op het werk van het stichtingsbestuur, dat jarenlang heeft lopen trekken aan dit project. Na de toezegging van een anonieme weldoener kon tot aankoop van de romp van de molen over worden gegaan. Daarna ging het snel.

Natuurlijk passeerde de hele geschiedenis de revue vanmorgen, wat bij de prinses tot bewondering leidde. Ze bleek zelf over veel kennis te beschikken over de molens, een bewijs dat zij zich serieus van haar taak als beschermvrouwe kwijt. Het waren gemoedelijke gesprekken met de molenaars en de bestuursleden, waarin ook kennis werd uitgewisseld. „Wij leren van haar en zij heeft ook nieuwe dingen gehoord”, keek voorzitter Henk Tissing meer dan tevreden terug. Het was mooi weer, er was aardig wat publiek – maar niet zo druk als misschien verwacht – en de stemming was opperbest.