Anderhalf miljoen euro voor verduurzaming vastgoed in De Wolden: 'veel gebouwen zo lek als een mandje'

Op het platte dak van 't Markehuus in Veeningen werden in 2014 al zonnepanelen geplaatst. Nu is het dak toe aan renovatie en die offerte liegt er niet om.

Op het platte dak van 't Markehuus in Veeningen werden in 2014 al zonnepanelen geplaatst. Nu is het dak toe aan renovatie en die offerte liegt er niet om. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Een groot aantal gemeentelijke gebouwen in De Wolden is volgens wethouder Egbert van Dijk qua energieverbruik zo lek as een mandje.. „In de helft van de gevallen gaat het om gebouwen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1990, die moeten we zo spoedig mogelijk aanpakken, het is onze verantwoordelijkheid”, zei hij donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad.

Die raad ging akkoord met het beschikbaar stellen van anderhalf miljoen euro voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Het gaat om investeringen in zeven dorpshuizen, drie voetbalverenigingen en twee zwembaden. Tevens wordt de subsidieregeling voor LED-verlichting voor buitensportvereniging verlengd tot en met 2024.Daarvoor wordt 120.000 gereserveerd.

Eind vorig jaar werd onder verenigingen en dorpshuizen een inventarisatie gehouden, waaruit 35 reacties op een totale lijst van 81 kwamen. Twaalf organisaties gaven aan dit jaar een dringend energieprobleem te krijgen. Alle dorpshuizen kunnen sowieso een beroep doen op de renteloze lening van de provincie Drenthe, op eentje na: dorpshuis Bastogne in Ansen. Daar zijn ze geen eigenaar van het pand, dat is namelijk van mevrouw Moret, waardoor een aanvraag bij de gemeente is ingediend voor een lening.

Een blanco cheque

Iris Bouwers (CDA) had nog wel wat vragen aan de wethouder, want ze vond dat wel heel erg makkelijk anderhalf miljoen euro wordt gevraagd. „Ik heb het gevoel dat het college om een blanco cheque vraagt.” Van Dijk was duidelijk: „Dat is het niet, er komt een gedegen plan.” Volgens Bouwers zou nieuwbouw in enkele gevallen wellicht ook een optie zijn en dat werd door Egbert van Dijk beaamd.

Eline Kippers (GroenLinks) vond het net als het CDA belangrijk om te weten waarin het geld wordt geïnvesteerd. Ze bracht nog wel naar voren dat er mogelijk gebouwen zijn waar pas volgend jaar aan gewerkt kan worden vanwege beschermde verblijfplaatsen van vogels of vleermuizen. „Dat moet eerst aangetoond worden, pas daarna kun je isoleren. Worden die onderzoeken meegenomen?” De wethouder was daar klip en klaar in: „We doen dit volgens alle spelregels die erbij horen, dat zijn we verplicht.”