Al jaren overlijden er meer mensen dan verwacht. Drenthe springt eruit

Een begrafenisauto op weg naar een crematorium. ANP

In Drenthe zijn in 2022 ruim 6000 inwoners overleden, dat is ongeveer 700 meer dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

De oversterfte in Drenthe komt daarmee in 2022 op 13,1 procent uit. Alleen in Flevoland ligt dat percentage (16,9 procent) hoger, zo blijkt uit sterftecijfers van het CBS .

Drenthe springt eruit

Al een paar jaar op rij overlijden er meer mensen dan verwacht. Landelijk was de oversterfte in 2022 iets lager dan in 2021 en 2020 toen dit aantal sterfgevallen voornamelijk te wijten was aan Covid-19, maar een stuk hoger dan in jaren met zware griepgolven (zoals 2015 en 2018).

In tegenstelling tot de landelijke trend is in Drenthe in de afgelopen drie jaar de oversterfte sterk toegenomen. Het CBS heeft voor deze stijging geen specifieke verklaring.

jaar DRENTHE: aantal sterfgevallen DRENTHE: % oversterfte
2020 5553 5,6
2021 5877 11
2022 6031 13,1

In Groningen was in 2022 sprake van 7,2 procent oversterfte, in Friesland 9,7 procent. Landelijk was het percentage 9 procent.

Griep en corona

Vanaf eind maart gingen in 2022 bijna elke maand meer mensen dood dan verwacht. Die maand begon een griepepidemie, die zeker dertien weken aanhield.

Oversterfte en ondersterfte

Oversterfte houdt in dat meer mensen zijn overleden dan op basis van cijfers uit het verleden wordt verwacht. In sommige periodes kan ook ondersterfte voorkomen, als er juist minder mensen doodgaan dan verwacht.

Ook sinds half december heeft Nederland te maken met een griepgolf. Daarnaast overleden tot oktober nog bijna 6500 mensen aan Covid-19. Voor de maanden oktober tot en met december is dit nog niet bekend.

Leeftijdsgroepen

In 2022 zijn landelijk 170 duizend mensen overleden, 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht.

Hoogste percentage in categorie tot 50 jaar

Met 13 procent was de oversterfte het hoogst onder mensen jonger dan 50 jaar. Dat zijn meer mensen dan in 2020 en 2021, toen lag in die groep het percentage op iets minder dan 10 procent. Tussen de 50 en 90 jaar was de oversterfte wel lager dan in de voorgaande coronajaren. Er overleden meer vrouwen dan mannen. Vorig jaar was deze situatie juist omgekeerd. In 2020 gingen ongeveer evenveel mannen als vrouwen dood.

Een belangrijk deel van de sterfgevallen kwam voor bij mensen die een vorm van langdurige zorg krijgen, zoals bewoners van verpleeghuizen of gehandicaptenzorginstellingen. De oversterfte lag bij deze bevolkingsgroep op 13 procent, zo’n 6 procent hoger dan onder de overige bevolking. In 2021 stierven minder mensen die langdurige zorg krijgen.

Levensverwachting weer iets gestegen

Door de coronapandemie daalde de levensverwachting met een aantal maanden. Dit jaar is de levensverwachting weer iets gestegen. Op basis van de huidige gegevens worden mannen gemiddeld 80,1 jaar oud. Vrouwen zouden zo’n 83,1 jaar leven op basis van deze levensverwachting. Ondanks de kleine toename ten opzichte van vorig jaar, ligt de levensverwachting bij mannen en vrouwen nog respectievelijk 4 en 5 maanden lager dan het niveau in 2019.

Nieuws

menu