42.000 euro voor bewonersinitiatieven om leefomgeving te verbeteren in gemeente De Wolden

Subsidie voor Bloeiend Ruinen Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Initiatiefrijk De Wolden reikt 42.000 euro uit aan bewonersinitiatieven om hun leefomgeving te verbeteren.

De totale kosten van de projecten bedragen deze ronde ruim 229.000 euro. Initiatieven die een bijdrage ontvangen zijn Stichting de Barak Linde, Stichting De Wiek Actief, Belangenvereniging Koekange, Bloeiend Ruinen, De Echtener Stichting De Es en Belangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen.

Stichting de Barak Linde zet zich in voor het behouden van de nagenoeg originele barak uit het voormalig werkkamp Linde. Zij ontwikkelen educatieve lesprogramma’s, muzikale voorstellingen met een thematische vertelling, organiseren herdenkingen van de bevrijding en verlenen hun medewerking als opname locatie voor diverse films en/of documentaires.

Stichting De Wiek Actief krijgt een nieuwe impuls. Betrokken vrijwilligers willen met de stichting bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie in de Wijk. De eerste activiteit is het organiseren van een muziekfeest. In Koekange is een grote groep inwoners betrokken bij het realiseren en onderhouden van bloembakken die het dorpsgezicht verfraaien.

Bloeiend Ruinen

De projectgroep wil de biodiversiteit in het dorp vergroten. Hiervoor zullen er lezingen worden georganiseerd om inwoners enthousiast te maken zelf aan de slag te gaan om de biodiversiteit in hun eigen tuin en omgeving te vergroten. De Echtener Stichting de Es organiseert dit jaar weer de Bellefair. Het uitbreiden van culturele activiteiten en activiteiten voor kinderen en jongeren zorgen ervoor dat de dag voor een bredere doelgroep interessant wordt.

In Berghuizen komen 3 kunstwerken in de openbare ruimte. Het is een initiatief vanuit de inwoners zelf en zorgt voor een beter beeld van de historie van het gebied.

Nieuws

menu