Samenwerkingsverband 'Regio Zwolle' boert goed: economische groei van bijna 5 procent, werkloosheid daalt, maar arbeidsmarkt staat onder hoogspanning

Bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen. Willem Braam

De economie in Regio Zwolle, waaronder ook de gemeente Hoogeveen valt, is in 2022 met 4,6 procent gegroeid.

Dat blijkt uit de Regio Zwolle Monitor 2022, een jaarlijks onderzoek naar het reilen en zeilen van Regio Zwolle. De economie in de regio is in 2022 met 4,6 procent gestegen, maar het beeld is aan het kantelen. „De oorlog in Oekraïne en verstoringen door de coronacrisis hebben in 2022 geleid tot een hogere inflatie. Vooral de zeer snel gestegen energieprijzen raken het bestedingsvermogen van een groeiend aantal huishoudens en zetten de bedrijfsvoering van veel ondernemingen onder druk”, stelt Rob Zuidema van Economic Board Regio Zwolle, initiatiefnemer van Regio Zwolle Monitor.

Er zijn veel banen in de regio: de werkgelegenheid groeide regionaal opnieuw sneller dan landelijk.

Rob Zuidema: „Ook dit jaar mag de regio zowel economisch als ook qua brede welvaart tot de top van Nederland gerekend worden. Dit is gezien de turbulente tijd en alle transities geen vanzelfsprekendheid voor de toekomst. Om dit te behouden moeten overheid, bedrijfsleven en onderwijs nauw blijven samenwerken.”

Werkloosheid is weer gedaald

De werkloosheid in Regio Zwolle is na een stijging in 2020, in 2021 verder gedaald. Eind 2021 telde de regio 14.400 werklozen; 3,3 procent van de beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een daling van 0,9 procentpunt, wat overeenkomt met een afname van 3.600 werkloze personen. De arbeidsmarkt in Regio Zwolle presteerde beter dan de Nederlandse arbeidsmarkt, waar de werkloosheid 4,2 procent bedroeg.

Arbeidsmarkt onder hoogspanning

De werkgelegenheid groeit in Regio Zwolle sneller dan landelijk. In de periode van 2011-2021 groeide de werkgelegenheid in de Regio Zwolle met 12,3 procent tegenover 8,8 procent landelijk. Ook in 2022 is de vraag naar arbeid ongekend hoog. Zowel voor Regio Zwolle als voor Nederland in zijn geheel komt het beeld naar voren van een arbeidsmarkt die zwaar overspannen is. In Regio Zwolle is dit in sterkere mate het geval dan landelijk: In juni 2022 piekte het aantal openstaande vacatures in Regio Zwolle naar 12.200, zo’n 2.000 meer dan in mei 2021 (tot dat moment de maand met het hoogste aantal openstaande vacatures). Dit betekent dat werkgevers buitengewoon veel moeite hebben om vacatures te vervullen.

Brede welvaart: kwaliteit leefomgeving maakt het verschil

Een van de centrale thema’s in de 2022-editie van de Regio Zwolle Monitor is brede welvaart. Hoe ervaren mensen het om in Regio Zwolle te wonen, werken, recreëren en ontwikkelen? Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, welzijn, milieu, woon- en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. De balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden is een kracht van de regio. Vooral op thema’s die gaan over de kwaliteit van de leefomgeving scoort Regio Zwolle bovengemiddeld goed in vergelijking met het Nederlands gemiddelde. Rob Zuidema: „De uitdaging is om deze brede welvaart op peil te houden in tijden van transities en crises.”

Nieuws

menu