Zwerfvuilactie in Hollandscheveld levert bijna 50 zakken vol afval op

Een deel van de vrijwilligers. Foto: Bert van der Weide

Dankzij een grote groep vrijwilligers, bijna 25 personen, zijn alle invalswegen rond Hollandscheveld afgelopen zaterdag weer ontdaan van zwerfafval.

Twee keer per jaar houdt de werkgroep Dorpsverfraaiing van Plaatselijk Belang een opruimdag. Dit keer viel deze samen met de landelijke opschoondag. De opbrengst van de opruimactie was bijna een record want er werden een kleine 50 zakken zwerfvuil verzameld. Plus het nodige andere afval dat dermate groot was dat het niet in de zakken paste.

De vrijwilligers verzamelden zich zaterdagmorgen in dorpscentrum ‘t Anker om na het nuttigen van een kop koffie met wat lekkers uit te waaieren rond Hollandscheveld. Nadat ze hun taak hadden verricht werden de vrijwilligers weer onthaald op koffie met koek en ze kregen allemaal een insectenhotel uitgereikt.
De volgende schoonmaakdag is op zaterdag 1 oktober.

Nieuws

menu