Zorgpremie met 61 procent gestegen sinds invoering nieuwe zorgstelsel

Zorgpremie steeg met 61 procent sinds invoering zorgstelsel.

Zorgpremie steeg met 61 procent sinds invoering zorgstelsel. Foto ANP

De gemiddelde zorgpremie steeg afgelopen jaar met 61 procent, sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. In dat jaar bedroeg de gemiddelde zorgpremie 85,58 euro per maand. In 2023 is dat bedrag vastgesteld op 137,42 euro per maand. Maandelijks betalen verzekerden 51,84 euro meer dan in 2006, per jaar komt dat uit op 622,08 euro. De stijging is historisch te noemen, nooit eerder was een stijging zo hoog.

De zorgpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid minimaal aan zorgpremie zouden moeten vragen voor hun basisverzekering om alle zorgkosten voor het komende jaar te dekken. Het dient als een richtlijn, waardoor zorgverzekeraars ongeveer weten wat ze aan zorgpremie kunnen vragen in het nieuwe jaar. De praktijk laat zien dat zorgverzekeraars hun eigen premie voor de basisverzekering hanteren. Elk jaar zijn er dus verzekeraard die meer of minder rekenen. Op jaarbasis bedraagt de zorgpremie volgend jaar 1649 euro per jaar, per maand is dat 137,42 euro.

De premie stijgt sinds de invoering van het huidige stelsel bijna elk jaar. Alleen in 2008 en 2014 daalde de premie. De huidige stijging is historisch te noemen. De belangrijkste oorzaken voor de stijging zijn de vergrijzing, toename van het aantal chronische zieken en duurdere behandelingen.