Zorgorganisatie Ambiq vertrekt uit Nieuwlande. Reden: nog steeds geen zicht op start nieuwbouw en moeizame relatie met omwonenden

De locatie van Ambiq aan de Brugstraat 101 in Nieuwlande. GoogleMaps

Ambiq gaat vertrekken uit Nieuwlande. De locatie aan de Brugstraat wordt afgestoten. De eerste helft van dit jaar zullen de bewoners verhuizen. Deze beslissing is mede ingegeven door de moeizame relatie met een aantal omwonenden.

In januari 2018 is de zorgorganisatie onder een tijdelijke vergunning gestart aan de Brugstraat 101. Daar was plek voor 10 cliënten: 6 in de voormalige bedrijfswoning en 4 in tijdelijke units achter de bedrijfswoning. Er werd ook dagbesteding verzorgd.

Ambiq had al jaren plannen voor uitbreiding van deze locatie, waardoor het aantal bewoners zou kunnen uitbreiden van 10 naar 16. ,,Na bestemmingsplanwijziging zou er op de plaats waar nu de kippenschuur staat nieuwbouw worden gepleegd voor 12 cliënten. Iedere cliënt zou een eigen appartement krijgen en daarnaast zouden er gezamenlijke ruimtes gerealiseerd worden. In de bedrijfswoning zou een gezinshuis voor 4 cliënten worden gevestigd. Alles met 24-uurs begeleiding”, vertelt Miranda Hagreis, medewerker communicatie bij Ambiq.

Te groot risico

Het bestemmingsplan heeft na veel vertraging vanaf 14 oktober 6 weken ter inzage gelegen. Hagreis: ,,Er zijn een aantal bezwaren gekomen en de inschatting is gemaakt dat bezwaarmakers zich niet neer zullen leggen bij het besluit als de gemeenteraad het bestemmingsplan zou vaststellen.” Met de verwachting dat zij de weg naar de Raad van State gaan bewandelen vindt Ambiq het een te groot risico om met de nieuwbouw te beginnen. ,,Daarnaast is het niet wenselijk om nog veel langer gebruik te maken van de tijdelijke units.’’

Als belangrijkste reden voor het vertrek uit Nieuwlande geeft Hagreis aan dat cliënten en medewerkers steeds meer moeite kregen met de situatie rond de Brugstraat 101. „Naast het feit dat er na vier jaar nog altijd geen duidelijkheid is over wanneer de nieuwbouw kan beginnen, zien we de relatie met een aantal buurtbewoners die tegen deze vestiging zijn, niet verbeteren.” De communicatie tussen Ambiq en de bezwaarmakers loopt al lange tijd stroef. Volgens de zorgorganisatie zouden zij niet open staan voor een gesprek.

‘Erg eenzijdig’

Een van de omwonenden, die niet met haar naam in de krant wil, vertelt daarentegen dat er wel degelijk contact is geweest. ,,Het verhaal dat nu verteld wordt, is wel erg eenzijdig vanuit Ambiq. Wij zijn naar elke informatiebijeenkomst geweest en hebben ook veelvuldig aan de bel getrokken. Wij stonden altijd open voor een gesprek, maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. Het vertrouwen is weg door de manier waarop het allemaal is gegaan.” Zij voelt zich weggezet als zeurder en vindt dat onterecht. ,,Vanaf het begin wordt door Ambiq niet de waarheid verteld. In eerste instantie zou het gaan om gehandicapte kinderen onder de 18 jaar, waar wij absoluut niets op tegen hebben, maar uiteindelijk gaat het om zware probleemjongeren. Al jaren zorgen zij voor problemen met hun muziek, geschreeuw, en meer. Nu zouden wij de boel boycotten, maar dat zij ons hier het leven zuur maken, dát wordt er niet bij gezegd.” Een buurman vult aan: „En wat te denken van glas en aluminium blikjes die ze in het weiland gooien. Levensgevaarlijk voor de koeien. De afgelopen jaren ben ik dan ook geconfronteerd met meer dode koeien dan normaal.” Wat hem tevens stoort is dat Ambiq het steeds over kinderen heeft. „Maar hier wonen geen kinderen. Het zijn jongeren tot 30 jaar die ook daarna er mogen blijven wonen.”

Geluidsoverlast

Hagreis geeft toe dat waar 10 jongvolwassenen bij elkaar wonen, er inderdaad wel eens te veel geluid zal worden gemaakt, bijvoorbeeld door muziek. ,,Dit staat naar onze mening echter niet in verhouding met hetgeen de bezwaarmakers vanaf het begin aangeven. Een oplossing vraagt om bereidheid van alle kanten. Ondanks inspanningen vanuit onze kant is dat helaas niet gelukt.”

Ook verschillende wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben volgens Hagreis geprobeerd met de bezwaarmakers in gesprek te gaan. Er zijn voorstellen geweest om de relatie tussen de bezwaarmakers en Ambiq te verbeteren, maar zonder succes. „Participatie van burgers is een belangrijk goed, dat geeft dezelfde burger ook de verantwoordelijkheid om niet alleen naar het eigen belang te kijken. Als samenleving hebben we ‘de plicht’ om cliënten met een zorgvraag ook goed te huisvesten. De cliënten die wonen aan de Brugstraat 101 zijn ook burgers van de gemeente Hoogeveen”, stelt ze. De huidige situatie werd volgens de communicatiemedewerker steeds onwenselijker voor cliënten en medewerkers, met het besluit tot vertrek tot gevolg.

De cliënten verhuizen naar Slagharen. Op het terrein van de Eik staat een groepswoning die nu geschikt wordt gemaakt.

De bezwaarmakers zijn zo’n twee weken geleden ingelicht over het vertrek. De betreffende buurtbewoonster geeft aan in ieder geval opgelucht hierover te zijn. Haar buurman is er niet helemaal gerust op. „We weten niet wat ervoor in de plaats komt.”

Nieuws

menu