Zes politieke partijen in Hoogeveen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord

Zes politieke partijen en COC Groningen en Drenthe ondertekenen het Regenboog Stembusakkoord.  Foto: COC

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ondertekenden zes politieke partijen uit Hoogeveen en het COC Groningen en Drenthe het Regenboog Stembusakkoord. Zij deden dat heel toepasselijk op de politieke markt afgelopen zaterdag in het centrum van Hoogeveen. Samen maakten D66, Gemeentebelangen, GroenLinks, PvdA, SP en VVD daarmee afspraken om inclusief beleid te voeren en de LHBTI-acceptatie verder te bevorderen.

„Het gaat best goed in Nederland met de LHBTI gemeenschap”, zegt COC bestuurslid Peter Killestijn, „maar jongeren en kwetsbare groepen ervaren toch nog vaak discriminatie en pestgedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om mensen met een beperking, asielzoekers, transgenders of ouderen die in een verpleeghuis weer ‘terug in de kast’ gaan. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe gemeentebesturen aandacht blijven geven aan veiligheid, acceptatie, emancipatie en zichtbaarheid van LHBTI-personen.”

Blijven inzetten

Met het ondertekenen van dit Regenboog Stembusakkoord verwacht het COC dat partijen zich na de verkiezingen zullen blijven inzetten om deze afspraken op te nemen in de coalitieakkoorden. De komende tijd blijft het COC daarom ook in contact met de lokale politieke partijen, om de voortgang van deze afspraken te bespreken.

Bij COC Groningen en Drenthe wordt gewerkt aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie of geslachtskenmerken. Voor meer informatie: www.cocgd.nl

Nieuws

menu