Het hoofdkantoor van Actium in Assen. Foto: Archief DVHN

Woningcorporatie Actium weet huurachterstanden steeds beter te voorkomen en zet nauwelijks nog mensen uit hun huis

Het hoofdkantoor van Actium in Assen. Foto: Archief DVHN

Woningcorporatie Actium zet steeds minder mensen uit huis vanwege betalingsachterstanden. Afgelopen jaar kwam dit slechts vier keer voor. Een record.

Actium, vooral actief in de westelijke helft van Drenthe, zette in 2014 nog 48 mensen uit hun huurwoning. In 2019 waren dit er nog maar vijf, afgelopen jaar slechts vier. Daarmee consolideert Actium haar landelijke positie als een van de corporaties met het laagste huurachterstandscijfer.

Schulden voorkomen

Ook het aantal zaken waarbij deurwaarders werden ingeschakeld, daalde de afgelopen jaren. Dit komt volgens Actium doordat zij meer aandacht schenkt aan het voorkomen van schulden. Meer contact met huurders moet problemen voorkomen, of in een vroeg stadium aan de oppervlakte brengen. Via samenwerking met organisaties die budgetcursussen aanbieden, krijgen meer huurders hulp bij hun financiën.

Verder zijn de jaarlijkse huurverhogingen volgens de woningcorporatie beperkt, waardoor huurprijzen relatief laag blijven. Huurders profiteren ook van lagere energielasten door energiebesparende maatregelen die in woningen worden uitgevoerd. Uiteindelijk wil Actium ervoor zorgen dat in de toekomst niemand meer uit huis gezet wordt.

Eenderde heeft betalingsachterstand

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. Bij bijna een op de vijf huishoudens is de problematiek zo ernstig dat de schulden risicovol of problematisch zijn.