Wim Annen roept stichting Pax Intrantibus in het leven: ,,Ik ben met dertig eigenaren van kerken in gesprek’

Wim Annen.

Wim Annen. Foto Archief André Weima

De 75-jarige Wim Annen is nog steeds op kerkenjacht. Hij bezit momenteel vier godshuizen, maar de Hoogevener verwacht dat hij er binnenkort nog drie in eigendom neemt. Annen heeft hiervoor een nieuwe stichting in het leven geroepen met als naam Pax Intrantibus. Dat betekent: Vrede voor hen die hier binnen komen.

Het doel van de ondernemer is de aangekochte kerken in een stichting onder te brengen. De vorming van een bestuur is al rond. Het bestuur bestaat uit Henk Dijk (voorzitter), Erik Jan Kreuze (secretaris), Jerry Ceupens (penningmeester), Danny Boxum (rentmeester), Carlo Annen (lid) en Wim Annen, die verantwoordelijk is voor de aankoop en verbouwing van kerken. Annen wil leegstaande kerken in heel Nederland bewaren, zodat er gekerkt kan blijven worden. ,,Het verdwijnen van kerken is een groot probleem in Nederland,” zegt hij bezorgd. ,,Mijn drijfveer om kerken te kopen en te behouden is het geloof. De leegstaande kerken moeten een religieuze en/of sociaal-maatschappelijke functie houden. Er moeten kerk- en zangdiensten en rouw- en trouwdiensten of andere bijeenkomsten in gehouden kunnen blijven worden. De gebouwen moeten ten dienste van de gemeenschappen blijven waarin de kerken zo’n belangrijke rol hebben gespeeld. Geen winkels, snooker- of poolcentrum of een discotheek. Daar zijn ze niet voor gebouwd, een kerk is het Huis van God.”

Advies

Annen heeft het momenteel erg druk, want hij is in gesprek over zo’n dertig leegstaande kerken in heel Nederland. ,,Het is niet de bedoeling dat ik ze allemaal ga kopen, maar ik adviseer ook. Als door mijn advies de kerken behouden blijven, dan is mijn missie ook geslaagd. Ik ben al bij heel veel kerken geweest. Dat kunnen protestantse kerken zijn, maar net zo goed katholieke of Molukse kerken. Dat maakt me echt niets uit.” De vastgoedondernemer constateert dat veel kerken het financieel moeilijk hebben, omdat het aantal mensen dat een kerk bezoekt, sterk afneemt. Een kerk voor elke geloofsgemeenschap is niet altijd meer haalbaar en Annen is er een voorstander van dat dan in figuurlijke zin de kerkmuren worden afgebroken. ,,In Meddo in de Achterhoek zijn protestanten en katholieken in gesprek de kerk een nieuwe invulling te geven. Ik zou het prachtig vinden als diverse groeperingen samen gebruik maken van een kerk. De kerk is klaar voor een verbouwing, die in januari 2023 van start gaat. Er kunnen dan ook oecumenische diensten worden gehouden. De beelden en het altaar gaan eruit, het is dan geen Rooms Katholieke kerk meer. Meddo is een voorbeeld hoe het in het hele land zou moeten gaan.”

Voorhofkerk

Annen bezit kerken in Pesse, Zuidwolde (Gr), Doetinchem en Meddo, maar dat zullen er wel meer worden. ,,Zo gauw ik een kerk koop, ga ik die verbouwen.” Dat deed hij ook met de Voorhofkerk in Pesse. ,,Die wordt nu gebruikt door de stichting Regenboog voor Gambia, die er rommelmarkten in houdt. Er moet nog een definitieve bestemming voor komen. Die moet wel met zorg te maken hebben of het moet een sociaal-maatschappelijke functie krijgen. Ook een kerkgenootschap zou geschikt zijn. Ik heb al veel belangstellenden gehad, zoals een bierbrouwerij, maar dat heb ik afgewezen.” De voormalige baptistenkerk in Doetinchem, die nu Erfgoed de Stadswal heet, bezit Annen al sinds oktober 2019. Annen ontving onlangs de bijbel, die in 1854 in opdracht van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Zendingsgemeente in Doetinchem tot stand kwam en weer terug is op de plek. ,,Ik heb de unieke bijbel op laten knappen en hij ligt nu weer op de kansel. Met de komst van deze bijbel is de Stadswal compleet. Ik organiseer binnenkort een open dag, waarbij de bijbel bezichtigd kan worden.”

Annen adviseert niet alleen eigenaren van kerken in Nederland, maar hij heeft zijn werkgebied ook uitgebreid naar Duitsland en België. ,,Ook daar ben ik bezig, inderdaad, maar dan gaat het vooral om advies. Onlangs heb ik eigenaren van een grote kerk in Duitsland geadviseerd.” Annen adopteerde ook een kerk in Gambia. ,,In het dorpje Sandalli is een dak op de katholieke kerk gelegd, want die lekte al jaren. Bij regen was er geen dienst, terwijl het dorp groeiende is.” Enkele weken geleden verbleef hij in Gambia om de aanleg van het nieuwe dak te kunnen begeleiden.

Zijn werk blijft niet onopgemerkt, want in januari 2023 zendt KRO/NCRV een documentaire over hem en zijn werk uit. Op de vraag of hij geïnteresseerd is als er in Hoogeveen een kerk te koop zou komen te staan, klinkt het gedecideerd: ,,Ja”.