Wie in Hoogeveen verdient een groen lintje; en wie de rode?

Groen lintje GroenLinks

Binnen GroenLinks is het al jaren goed gebruik om een ‘groen lintje’ uit te reiken aan mensen of (vrijwilligers) organisaties die zich meer dan gemiddeld hebben ingezet op het gebied van klimaat, duurzaamheid of natuur binnen de gemeente Hoogeveen.

Minder bekend is waarschijnlijk dat GroenLinks ook het ‘rode lintje’ kent. Het rode lintje wordt uitgereikt aan mensen of (vrijwilligers) organisaties die zich inzetten voor sociaal maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning binnen de gemeente Hoogeveen.

De kandidaten voor beide lintjes werden vooral door voordracht van leden van GroenLinks aangedragen. Dat wil de partij nu eens heel anders doen. Daarom doet zij een oproep aan alle inwoners van Hoogeveen om mensen of (vrijwilligers) organisaties voor te dragen voor een van beide lintjes. Er worden dit jaar drie groene en drie rode lintjes beschikbaar gesteld.

Enkele voorwaarden die gesteld worden:

- Tenminste een van de groene en rode lintjes is bedoeld voor mensen of (vrijwiligers) organisaties in de dorpen van de gemeente Hoogeveen.

- Uit de voordracht moet duidelijk naar voren komen waarom juist die persoon of organisatie het lintje verdient.

- Bestuursleden van GroenLinks en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

- De voordracht kan tot uiterlijk 15 februari 2022 worden ingestuurd aan secretaris-hoogeveen@groenlinks.nl .

- Van de uitreiking wordt een feestelijk moment gemaakt.

- Over de keuze van het bestuur met betrekking tot de voordrachten wordt niet gecorrespondeerd.

Nieuws

menu