Werkzaamheden begraafplaats in Hollandscheveld

Begraafplaats in Hoogeveen.

Begraafplaats in Hoogeveen. Foto: Google Maps

Werkzaamheden op de begraafplaats in Hollandscheveld zijn half september gestart en nog in volle gang.

Vanaf half september werkt de gemeente aan de herinrichting van een deel van de begraafplaats in Hollandscheveld. De stoffelijke resten uit de bestaande graven in dit deel worden verzameld en vervolgens herbegraven. Het deel wordt opnieuw ingericht om in de toekomst nieuwe graven uit te kunnen geven.

Zorgvuldig voorbereid

In maart 2020 heeft de gemeente bekend gemaakt het voornemen te hebben deze aanpassingen te doen. Door bordjes op de begraafplaats en met diverse berichten via verschillende media is geprobeerd zoveel mogelijk nabestaanden te vinden en ze de mogelijkheid te geven om te reageren.

Waardige uitstraling

De werkzaamheden worden aan het zicht onttrokken. Opgegraven resten krijgen een plaats in een verzamelgraf op de begraafplaats. Daarna wordt het deel weer klaar gemaakt om te kunnen begraven. De verwachting is dat vanaf 2027 nieuwe graven uitgegeven gaan worden. De aanpassingen gebeuren nu al om er voor te zorgen dat dit gedeelte van de begraafplaats een waardige uitstraling krijgt.