Hoogeveen zoekt huizen voor paradijsvogels. Maar om welke personen 'met een ingewikkelde wooncarrière' gaat het?

Het terrein aan de Schietbaanweg in Emmen waar de gemeente woonunits voor acht langdurig daklozen wil plaatsen. Het perceel loopt aan de achterkant door tot aan het pad langs het Oranjekanaal.

Het terrein aan de Schietbaanweg in Emmen waar de gemeente woonunits voor acht langdurig daklozen wil plaatsen. Het perceel loopt aan de achterkant door tot aan het pad langs het Oranjekanaal. Foto: DvhN

De gemeente Hoogeveen zoekt naar één of meer bouwlocaties met vijf huizen waar zogeheten paradijsvogels kunnen wonen. Maar om wie gaat het?

Paradijsvogels. Een begrip waar je veel kanten mee op kunt.

In de plannen van de gemeente Hoogeveen gaat het in elk geval niet om de weelderig uitgedoste zangvogel met zware snavel en krachtige poten. Dichterbij komt de beschrijving van personen die er een excentrieke, kleurrijke of eigenzinnige levensstijl op nahouden.

Maar ook die omschrijving dekt de lading niet.

‘Ingewikkelde wooncarrière’

In een brief van het college aan de gemeenteraad wordt gesproken over mensen met ‘een ingewikkelde wooncarrière’, niet in staat om zonder problemen of overlast naast anderen te wonen omdat ze er een eigen leefwereld op nahouden.

Die algemene omschrijving werpt de vraag op welke doelgroep de gemeente bedoelt. ,,Dat is nog niet specifiek omschreven’’, laat een voorlichter van de gemeente weten. ,,We staan aan het begin van een proces en hebben ook nog geen locatie op het oog.’’

Dan maar even aangeklopt bij Domesta, dat ook bij de plannen betrokken is. Maar die corporatie verwijst naar de gemeente Hoogeveen en laat weten dat er verder nog niet zoveel over bekend is.

Begeleiding?

Onduidelijk is dus ook of de paradijsvogels er zelfstandig gaan wonen of een vorm van begeleiding krijgen. Wat wel vaststaat is dat het om permanente woningen gaat.

In Emmen, waar de gemeente en Domesta aan een soortgelijk project werken, werd deze week bekend dat er acht woonunits komen op een afgelegen terrein in de buurt van de Frieslandroute, op loopafstand van het centrum.

Daklozen

Het gaat hier om de huisvesting van langdurig daklozen met verslaving en/of psychiatrische en psychosociale problemen. Het Leger des Heils en Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) begeleiden de toekomstige bewoners, houden toezicht en worden nauw betrokken bij de selectie.

Hoogeveen gaat op zoek naar een of meer ‘prikkelarme’ bouwlocaties met vijf huizen die ook niet (te) ver van voorzieningen en het centrum liggen. Die onderkomens zijn niet voor tijdelijk gebruik zoals de gemeente op het oog heeft bij het project voor 30 tot 50 flexwoningen.

Wensen

Met die huizen wil de gemeente flexibel in kunnen spelen op veranderingen en wensen van woningzoekenden, zoals mensen die door urgente, persoonlijke problemen snel een woning nodig hebben en de huisvesting van statushouders.

Het bestaande woningaanbod kan hier onvoldoende in voorzien. Doel van flexwonen is ook het voorkomen van schrijnende en onwenselijke situaties, zoals dakloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen en uitbuiting.

‘Goede mix’

Voor 30 flexwoningen heeft Hoogeveen inmiddels subsidie ontvangen van de rijksoverheid. Het geld is bedoeld voor de huisvesting van circa 20 statushouders en 10 spoedzoekers. De gemeente wil een goede mix van bewoners op deze locatie(s). Domesta zal de woningen bouwen en exploiteren.

De locatie(s) voor flexwonen zijn minimaal 15 jaar beschikbaar waarbij de aangelegde infrastructuur na het verwijderen van deze woningen opnieuw gebruikt kan worden.