Weer Kerstnachtdienst theater De Tamboer Hoogeveen op 24 december: ‘We doen dit uit passie voor God’

In theater De Tamboer in Hoogeveen wordt volgende week weer de traditionele Kerstnachtdienst gehouden, op 24 december. Thema van de samenkomst is: Gods liefde is voor iedereen. Geralda Vrieling van één van de organiserende partijen is blij met deze vijfde editie van dit laagdrempelige evenement. „Door corona is het er een paar jaar niet van gekomen. Fijn dat het feest nu weer kan worden gehouden.”

Kerstnachtdienst in De Tamboer.

Kerstnachtdienst in De Tamboer. Foto 24/7 Hoogeveen

Traditioneel werd de Kerstnachtdienst in De Tamboer verzorgd door het Leger des Heils, maar door gebrek aan menskracht stopte de geloofsgemeenschap met de organisatie. Geralda: „In een gesprek met de Tamboer kwam het thema Kerst aan de orde en heeft Stichting 24-7 Hoogeveen samen met andere kerken de handschoen opgepakt. Het is beter te spreken in meervoud, want we houden eigenlijk twee diensten. De eerste begint wat eerder op de avond en besteedt ook aandacht aan de kinderen. De tweede samenkomst is later op de avond.” De kerken die het feest mede organiseren zijn de Christelijk Gereformeerde Kerk, Vrije Baptistengemeente De Brug en de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk De Opgang. Geralda is erg blij met deze interkerkelijke samenwerking. „Eenheid op kerkelijk vlak is belangrijk. Daaraan zullen de mensen Jezus gaan erkennen.”