Weemoedig terugdenken aan ontmoeting met korhoenders: Leefden op heidevelden met rondom kleinschalig cultuurlandschap

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: de korhoenders.

Baltsende auerhaan.

Baltsende auerhaan. Foto: L?udo Remeník

Vroege voorjaar begin zeventigerjaren. Ik sta op de westelijke wal van natuurgebied Lentsche Veen-Hullenzand, toen nog eigendom van de Utrechtse Levensverzekering Maatschappij. Het gebied viel onder Drijber en Derk Scholten was jachtopzichter in dienst van de Utrechtse. Hij stond toe dat ik daar liep, mits ik geheel in het groen was gekleed. Staande tussen de opslag op de wal zag ik in het Drijbersche Veld baltsende korhoenders, korhanen. Ze bogen diep, lieten hun liervormige staart zien, riepen hard en vochten.