Watervogels blijven kwetsbaar voor muterend vogelgriepvirus. Dode vogels niet aanraken, maar melden bij DWHC

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: watervogels kunnen het dodelijke vogelgriepvirus bij zich dragen.

Het advies is om de vogels niet aan te raken.

Het advies is om de vogels niet aan te raken. Foto: Hero Moorlag

In het Lauwersmeergebied foerageerden tot in april tienduizend brandganzen. Het aantal dat door vogelgriep is gestorven zal in de honderden lopen. In maart vonden we bij Ezumakeeg vijftien. Soms al dood, meestal nog in leven, maar zo ziek, dat ze bleven liggen, ook als je er vlakbij was. Triest. Prachtig gansje, compact en onmiskenbaar uiterlijk. Sinds 1984 broeden ze in ons land, vooral in het waterrijke Friesland. De meeste brandganzen zijn inmiddels naar het hoge noorden getrokken waar ze op rotsrichels broeden. Waar komt vogelgriep vandaan en waarom worden juist vogels als brandgans en kuifeend door het virus aangetast? Omdat er duizenden ganzen, eenden en meeuwen zijn, valt verlies door vogelgriep niet erg op. Anders is dat bij roofvogels die deze vogels als prooi slaan, zoals slechtvalk en zeearend. Ze worden ziek en sterven. Dat valt wel op, want zoveel roofvogels zijn er niet.

Nieuws

menu